Skip to main content
Skip table of contents

Koordinat Kutusu

Koordinat sistemi X (apsis), Y (ordinat), A(açı), L(uzunluk) parametreleriyle kullanılır.  Bu parametrelerin kullanıldığı araç, koordinat kutusudur. İmleç hareket ettikçe koordinat kutusu üzerinde bulunan değerler de değişir. İmlecin koordinat bilgileri, koordinat kutusundan izlenir.

Eğer açık değilse herhangi bir toolbar üzerinde farenin sağ tuşu tıklanıp açılan menüden Koordinat Kutusu satırı işaretlenerek koordinat kutusu açılır.

Ayrıca Koordinat Kutusunu Göster komutu kullanılarak da koordinat kutusu açılır.


Sonraki Konu

Yapı Ağacı

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.