Skip to main content
Skip table of contents

Perspektif ve Aksonometrik Görünümler

ideCAD’de tasarım 3 boyutlu olarak görselleştirilir. 3B görünüm, veri girişi esnasında gerçek zamanlı çalışır. Bir obje tanımladığınızda anında 2 ve 3 boyutlu görüntüsü de oluşur. Projenin takip edilebileceği perspektif, aksonometrik ve 3B görünüm pencereleri ile model farklı bakış açılarından incelenir.

3B Cephe görünümleri modeli ön, arka, sol, sağ cephelerden ve üst ve alttan kuşbakışı görüntüler.

Ribbon menüde 3B cephe görünümleri başlığı altında bulunmaktadır.

Örnek görünümler

 İşlem ve Görünüm

F7 tuşu ile aksometrik görünümden perspektif görünüme geçiş yapılabilir.

F7 tuşu ile perspektif görünümden aksonometrik görünüme geçiş yapılabilir

Alternatif olarak 3B’de sağ tuş menü üzerinde de işlem yapılabilir.

  • Görünüş penceresi üzerinde farenin sağ tuşunu tıklayın.

  • Burada açılan menüden Aksonometrik/Perspektif Görünüşe Geçiş satırına tıklayarak Aksonometrik Görünüş ile Perspektif Görünüş arasında geçiş yapın.

  • Varsayılan Görünüş satırına geldiğinizde açılan listeden Üst Görünüş, Alt Görünüş, Ön Görünüş, Arka Görünüş, Sol Görünüş, Sağ Görünüş satırlarından istediğinize farenin sol tuşu ile tıklayın.

image-20240508-083812.png
  • İlgili görüntü penceresi seçilen görüntü penceresine geçecektir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.