Skip to main content
Skip table of contents

Genel Ayarlar - ideCAD Ayarları

Düğüm noktası atlama faktörü, birimler, ızgara çizgi ayarları, çizim sınırları gibi genel durumuna ait ayarlar, proje bilgileri, materyal, profil, tasarım ve çizim ayarları ideCAD Ayarları diyaloğundan ayarlanır. Genel ayarlar, objelerin katlardaki görünürlüğü, girdi birimleri, tasarım birimleri, proje bilgileri, materyaller, antet objeleri, betonarme tasarım ayarları, betonarme çizimler ve çelik çizimler sekmelerinden birçok ayara ulaşılır.

Genel Ayarlar Komutunun Yeri

Mimari Programda

Ribbon menü Ayarlar sekmesi Proje Ayarları başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Statik Programda

Ribbon menü Ayarlar sekmesi Ayarlar başlığı altından ulaşabilirsiniz.Sonraki Konu

Genel Ayarlar Sekmesi

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.