Skip to main content
Skip table of contents

Obje Özellikleri

ideCAD’de kullanılan objeler; kalınlık, yükseklik, renk, tarama, yazı tipi, yüzey dokusu vb. nitelikler taşırlar. Objeler bu nitelikleri, ilgili obje ayarlarından alırlar.

Obje ayar diyaloglarına girilip herhangi bir değişiklik yapılmazsa, yeni çizilen objelerde mevcut ayarlar kullanılır. ideCAD ilk defa çalıştırılıyorsa, bu ayarlar programın varsayılan (default) ayarlarıdır.

Mevcut Obje Özelliklerini Değiştirme

Bir projedeki mevcut objelerin ayarlarını değiştirmek mümkündür.

Mevcut bir aksın ayarlarını değiştirmek için;

 • Ribbon menü Değiştir sekmesi Obje Özellikleri başlığından Obje Özellikleri komutunu tıklayın.

 • Farenin sol tuşuyla özelliklerini değiştirmek istediğiniz aksı seçin.

 • Aks ayarları diyaloğu ekrana gelecektir.

 • Burada yapmak istediğiniz değişiklikleri yapın.

 • Tamam butonunu farenin sol tuşu ile tıklayarak diyaloğu kapatın.

 • Aks özellikleri değişecektir.

Mevcut objenin ayarlarını değiştirmenin iki yolu daha vardır. İlki;

 • Özelliklerini değiştirmek istediğiniz aksı seçin ve farenin sağ tuşuna tıklayın.

 • Açılan listeden Özellikler satırına tıklayın.

 • Aks ayarları diyaloğu ekrana gelecektir.

İkincisi ise;

 • Özellikleri değiştirilmek istediğiniz aksın üzerine farenin sol tuşuyla çift tıklayın.

 • Aks ayarları diyaloğu açılacaktır.

Çizilecek Obje Özelliklerini Değiştirme

Çizilecek objelerin niteliklerini istenilen biçimde ayarlamak için, objeyi oluşturmadan ilgili objenin ayarlarına girmek gerekir.

Örneğin aks ayarlarını değiştirmek için:

 • Ribbon menüde Betonarme sekmesi Aks başlığından Aks Ayarları komutunu tıklayın.

 • Aks ayarları diyaloğu ekrana gelir.

Obje ayarlarına girmenin bir başka yolu da;

 • Aks komutuna tıklayın.

 • Ekranda aks ile ilgili alt komutları içeren aks yüzer toolbar gelir.

 • Bu toolbardan obje ayarları butonu tıklanır.

 • Aks ayarları diyaloğu ekrana gelir.

Aks için yapılan işlemler, diğer objeler için de benzer biçimde yapılır. Bu şekilde yapılan ayarlar, yeni çizilecek objeler için geçerlidir. Mevcut (daha önce çizilmiş) objelerin özellikleri değişmez.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.