Skip to main content
Skip table of contents

Kapı/Pencere Oluşturma

Kapı/Pencere komutuyla duvarlarda kapı/pencereler oluşturulur. Kapı/pencereler duvar içi obje şeklinde tanımlanır. Kapı/pencere çizebilmek için öncelikle duvarlara ihtiyaç vardır.

Kapı/Pencere Komutunun Yeri

Mimari Programda

Ribbon menü Giriş sekmesi Kapı/Pencere başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Statik Programda

Ribbon menü Betonarme sekmesi Duvar başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Kapı/Pencere Toolbarı

image-20240516-061437.png

İkonlar

Kapı/Pencere

Tıklandığında kapı-pencere komutu çalışır. ideCAD kapı pencere ayarlarında seçili bulunan kapı/pencere objesini çizmeye hazır hale gelir.

Çatı penceresi

Çatıya pencere yerleştirilmesi işleminde kullanılır. Kuş-gözü vb. pencereler, çatıya açılan kapılar bu komutla tanımlanır.

Giydirme cephe kapı/penceresi

Giydirme cepheye kapı/pencere yerleştirilmesi işleminde kullanılır.

Kuşgözü penceresi

Kuşgözüne kapı/pencere yerleştirilmesi işleminde kullanılır.

Etiket simetri

Kapı pencere yerleştirilirken ilk tıklamadan sonra bu ikon tıklanarak kapı/pencere etiketinin yönü değiştirilir. Klavyeden 1(bir) tuşuna basarak da bu komutu çalıştırabilirsiniz.

Simetri X

Kapı pencere yerleştirilirken ilk tıklamadan sonra bu ikon tıklanarak kapı/pencerenin duvar eksenine göre yönü değiştirilebilir. (İçeri-dışarı açılış yönü). Klavyeden 2 tuşuna basarak da bu komutu çalıştırabilirsiniz.

Simetri Y

Kapı pencere yerleştirilirken ilk tıklamadan sonra bu ikon tıklanarak kapı/pencerenin duvar eksenine dik eksene göre yönü değiştirilebilir. (Sağa-sola açılış yönü). Klavyeden 3 tuşuna basarak da bu komutu çalıştırabilirsiniz.

Yerleştirme noktası

Tıklandığında kapı pencerenin yerleştirme noktasını değiştirir. Klavyeden 4 ya da boşluk tuşuna basarak da bu komutu çalıştırabilirsiniz.

Kaçıklık

Tıklandığında çizilmekte olan kapı pencerenin alttan, ortadan ya da üstten tanımlı olması sağlanabilir. Klavyeden 5 tuşuna basarak da bu komutu çalıştırabilirsiniz.

Uzaklığı değiştir

Tıklandığında çizilmekte olan kapı pencerenin duvar üstü, duvar aksı, duvar altı tanımı değişir. Klavyeden 6 tuşuna basarak da bu komutu çalıştırabilirsiniz.

Kapı/Pencere açılarını değiştir

image-20240516-061501.png

Tıklanarak kapı ve pencerenin 3 boyutlu modeldeki açılış yönü ve açısı değiştirilir.

Uzaklık kullan

Basılı ise mesafe kapı pencere toolbarında tanımlanabilen “Duvar Ucundan Uzaklık” değeri, duvar ucundan dikkate alınır.

Referans kapı/pencere kullan

Yerleştirilecek kapı/pencerenin mesafesi mevcut bir kapı/pencereye göre ayarlanacaksa tıklanarak aktif hale getirilir. İlgili kapı/pencere üzerine tıklandığında, yeni girilen kapı/pencere, bu kapı pencereden mesafe alınarak yerleştirilir. Kullanılan mesafe kapı pencere toolbarında tanımlanabilen “Duvar Ucundan Uzaklık” değeri kadardır.

Uzaklık değer kutucuğu

Duvar ucundan uzaklık değeri girilir.

Söve

Söve komutuna girer.

Ayarlar

Tıklandığında Kapı/Pencere Ayarları diyaloğu açılır.

İşlem Adımları

 • Önce duvar tanımlayın.

 • Ribbon menüden Kapı/Pencere ikonunu tıklayın.

 • Kapı/pencere toolbarı açılacaktır.

 • İmleç değişecek ve kapı/pencerenin öngörüntüsü oluşacaktır. Farenizi duvarın herhangi bir noktasına götürdüğünüzde kapı/pencere öngörüntüsü de oraya gelecektir.

 • Kapı/pencere toolbarında yer alan Ayarlar ikonuna tıklayın.

 • Kapı/Pencere Ayarları diyaloğu açalacaktır. Bu diyalogda Yerleşim Sekmesinden kapı/pencerenizin genişlik ve yüksekliğini değiştirebilirsiniz. İstediğiniz değişiklikleri yaptıktan sonra tamam butonunu tıklayarak diyaloğu kapatın.

 • İstediğiniz yere farenin sol tuşuna tıkladığınızda kapı/pencereniz yerleşecektir.

Kapı/pencereleri isterseniz uzaklık değeri girerek de yerleştirebilirsiniz.

 • Ribbon menüden Kapı/Pencere ikonuna tıklayın.

 • Kapı/Pencere toolbarı açılacaktır. Toolbarda yer alan Ayarlar ikonuna tıklayın.

 • Kapı/Pencere Ayarları diyaloğu açalacaktır. Bu diyalogda Yerleşim Sekmesinden kapı/pencerenizin genişlik ve yüksekliğini değiştirebilirsiniz. İstediğiniz değişiklikleri yaptıktan sonra tamam butonunu tıklayarak diyaloğu kapatın.

 • Kapı/pencere toolbarından Uzaklık Kullan özelliğini aktif hale getirerek girilen değere göre kapı/pencerenizi yerleştirebilirsiniz.

 • Değer kutucuğuna 20 (cm) değerini girin. Farenizi duvarın sol ucuna götürün. Kapı/pencerenizin öngörüntüsünün girdiğiniz değer kadar ötelendiğini göreceksiniz.

 • Aynı şekilde farenizi duvarın sağ ucuna götürün. Kapı/pencerenizin öngörüntüsünün girdiğiniz değer kadar ötelendiğini göreceksiniz.

 • Farenizi duvarın ortasına götürün. Kapı/pencerenizin öngörüntüsünün girdiğiniz değer kadar duvarın ortasından ötelendiğini göreceksiniz.

 • Farenin sol tuşuna tıklayarak kapı/pencerenizi yerleştirin. ideCAD bir sonraki kapı/pencerenizin öngrüntüsünü oluşturacaktır.

 • Komuttan çıkmak için esc tuşuna basın.

İşlem adımı

Kapı öngörüntüsünün oluşması

Ayarlar diyaloğundan yükseklik ve genişliğinin ayarlanması

Uzaklık Kullan özelliğinin aktif hale getirilip aktif hale getirilerek farenin duvarın sol ucuna götürülmesi

Farenin duvarın ortasına götürülmesi

Farenin sol tuşuna tıklanarak kapının yerleştirilmesi ve ideCAD’in yeni kapının öngörüntüsünü oluşturması

Mimari ve Statik Programlarda Kapı/Pencere Gösterimleri

ideCAD Statik’de kapı/pencereleriniz boşluklar olarak tanımlanmaktadır. Plan ve perspektif ekranda duvarda boşluk olarak görüneceklerdir.

ideCAD Mimari’de kapı/pencereleriniz detaylı  olarak tanımlanmaktadır. Plan ve perspektif ekranda duvarda obje olarak görünecektir.

Mimari programda kapı/pencere

Statik programda kapı/pencere


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.