Skip to main content
Skip table of contents

Yay Kiriş Oluşturma

Yay Kiriş komutuyla, betonarme tasarıma ait betonarme yay kirişler oluşturulur. Merkez-yarıçap-açılar tekniği yay kiriş çizmek için kullanılır. Önce merkez, sonra yarıçap, son olarak da yay açısı belirlenerek kiriş çizimi gerçekleştirilir.

Yay Kiriş Komutunun Yeri

Ribbon menüde Betonarme sekmesi Betonarme başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Referans Yayın Oluşturulması

Referans olarak yay çizginizi oluşturmanız kolaylık sağlayabilir.

 • Çizimler sekmesi ilkel objeler başlığından Yay-3 noktadan komutuna girin.

 • Yayınızın başlangıç noktası olarak S01 kolonu ve bitiş noktası olarak da S02 kolonunu farenin sol tuşu ile tıklayarak belirleyin.

 • Farenizin hareketiyle beraber yayınız değişecektir. Farenizin sol tuşu ile 3. nokktaya tıklayarak yay çizimini tamamlayın.

İşlem Adımları

 • Ribbon menüden Yay Kiriş ikonunu tıklayın.

 • Kiriş toolbarı açılacaktır.

 • Fare imlecini iki kolonun ortasında yer alan yay merkezi üzerine getirin.

 • Farenizin sol tuşuna tıkladığınızda daire şeklinde kiriş öngörütüsü ekrana gelir. Farenizin hareketiyle daire yarıçapı değişir.

 • Farenizi S02 kolonunun üzerine getirin. İmleç şekil değiştirince farenin sol tuşunu tıklayın. Yarıçapınız belirlenmiş olacak.

 • Farenizin hareketiyle beraber yay parçasının öngörüntüsü değişecektir.

 • Farenizi S01 kolonunun üzerine getirin. İmleç şekil değiştirince farenin sol tuşunu tıklayın.

 • Esc tuşuyla komuttan çıktığınızda yay kirişiniz oluşacaktır.

İşlem adımı

Yay merkezinin tıklanarak yay kirişin merkezinin belirlenmesi

Farenin hareketine bağlı olarak daire yarıçapının değişmesi

S02 kolonuna tıklanarak yarıçap büyüklüğünün belirlenmesi ve fare hareketine bağlı olarak yay parçasının değişmesi

S01 kolonu tıklanarak yay parçasının belirlenmesi

Yay kirişin oluşması


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.