Skip to main content
Skip table of contents

Noktasal Yük

Noktasal Yük Ekle komutuyla kolon ve kiriş elemanlarına dış yük olarak noktasal yük tanımı yapılır. Noktasal yük, kuvvet veya moment olarak tanımlanır.

Noktasal Yük Komutunun Yeri

Ribbon menüde Değiştir sekmesinde Yük Ekle başlığından ulaşabilirsiniz.

image-20240530-095955.png

İşlem Adımları

  • Noktasal Yük komutunu tıklayın.

  • Yük tanımlamak istediğiniz kolon veya kiriş elemanlarını tıklayın.

  • Farenin sağ tuşuna tıklayın.

  • Noktasal Eleman Yükleri diyaloğu açılacaktır.

  • Diyalogdaki satırları takip ederek değerleri tanımlayın.

Noktasal Eleman Yükleri Diyaloğu

Özellikler

Değer (F)

Yükün çalışan birimdeki değerini girin. Mevcut yükün özelliklerine bakıyorsanız, o yük değerini görürsünüz. Duruma göre değiştirebilirsiniz.

Uzaklık (L)

Düşey elemanlarda alt uca, yatay elemanlarda sol uca göre uzaklık değerini verin. Mevcut yükün özelliklerine bakıyorsanız, daha önce girilmiş değeri görürsünüz.

Tanım

Mevcut yükün özelliklerine bakıyorsanız, o yükün tanımı gösterilir. Duruma göre değiştirebilirsiniz. Yeni bir yük tanımlıyorsanız, tanımlayacağınız yükün açıklamasını yazın.

Yükleme durumu

Mevcut yükün özelliklerine bakıyorsanız, o yükün hangi yükleme durumu için geçerli olduğu gösterilir. Yeni bir yük ekliyorsanız, listeden tanımlayacağınız yükün geçerli olacağı yükleme durumunu seçin. Eğer sistemde yükleme durumları tanımlı değilse, ideCAD sizden tanımlamanızı isteyecektir.

Tip

Tanımlanan yük momentse moment, kuvvetse kuvvet seçeneğini işaretleyin. Mevcut yükün özelliklerine bakıyorsanız, daha önce girilmiş değeri görürsünüz.

Koordinat sistemi

Girilen yük değerlerinin eleman lokal eksenlerine göre mi verildiğini yoksa global eksenlere göre mi verildiğini belirtin.

Yön

Yükün hangi yönde geçerli olduğu bilgisini verin. X, Y, Z  global koordinat sistemine göre, 1 ,2 3 lokal koordinat eksenini göre yükün yönünü gösterir. G ise bu yükün sabit (düşey) yük olduğunu gösterir.

Global koordinat sistemine göre eksenler

Z eksen düşey eksen(kağıt düzlemine dik eksen) olmak üzere artı (+) yön yukarı doğrudur.

Sabit ağırlık G ise  Z eksi(-) yöndür.

X ekseni kağıt düzleminde soldan sağa yön, artı (+) yöndür. Y ise kağıt düzleminde X eksenine dik diğer eksendir ve  pozitif yönü sağ el kuralına göre belirlenir.

Lokal koordinat sistemine göre eksenler

Plandaki bir kirişe bakıldığında kirişe paralel eksen 1 aksı , planda ona dik eksen 3 aksı ve çalışma düzlemine dik düşey eksen 1 ekseni olarak düşünülmelidir. 

Kolonlarda ve perdelerde ise benzer şekilde kolonun güçlü doğrultusunu gösteren 2 ekseni, zayıf doğrultusunu gösteren aks 3 ekseni ve  çalışma düzlemine dik düşey eksen 1 ekseni olarak düşünülmelidir.

Z ekseninde yukarıya doğru artı(+) yöndür ve diğer eksenlerinin yönleri sağ el kuralına göre belirlenir.

Momentler kendi eksenini döndürür ve pozitif yön sağ el kuralına göre belirlenir.


Sonraki Konu

Trapez Yük

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.