Skip to main content
Skip table of contents

Kuyu Temel Betonarme Tasarım

Kuyu temel betonarme tasarım sonuçları ve tekil temellere ilişkin yetersizlik durumları Kuyu Temel Betonarme diyaloğunda gösterilir. Kuyu Temel Betonarme diyaloğunda temel donatıları, statik ve dinamik kontrol sonuçları verilir.

Kuyu Temel Betonarme Diyaloğunun Yeri

Kuyu Temel Analizi yapıldıktan sonra, ribbon menü Analiz ve Tasarım sekmesi Betonarme Tasarım başlığı altından Kuyu Temel komutuna tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Kuyu Temel Betonarme

Özellikler

Kuyu temel ve donatı listesi

Hesap sonucunda kuyu temelde seçilen tüm donatıların listesi tablo olarak gösterilir. Donatılar otomatik seçilir. İlgili donatıyı değiştirmek için hücre üstünde çift tıklayın.

Öngörüntü

Listeden seçilen kuyu temelin öngörüntüsü yer alır.

Statik kontroller

Statik kontrollere ilişkin bilgiler bu bölüm altında yer alır.

Kayma kontrolleri

Kayma kontrollerine ilişkin bilgiler bu bölüm altında yer alır.

Dinamik kontroller

Dinamik kontrollere ilişkin bilgiler bu bölüm altında yer alır.

Göçme kontrolleri

Göçme kontrollerine ilişkin bilgiler bu bölüm altında yer alır. Detaylar butonuna tıklanarak Göçme Analizi diyaloğuna ulaşılır.

Göçme Analizi

Özellikler

Şematik çizim ve koordinat seçim alanı

İstinat duvarın şematik çizimi yer alır. Dilim yöntemi kullanılarak iterasyonlar yapılır. Ekrandaki şekil üzerinde tıklamalar yapılarak daha farklı toptan göçme dairelerine ilişkin hesap değerleri görüntülenebilir.

Göçme dairesine ilişkin bilgiler listelenir.

Sonuçlar

Seçilen koordinata ait sonuçlar listelenir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.