Skip to main content
Skip table of contents

Merkezi Çaprazlı Çelik Çerçeve Tasarımı (TBDY 2018)

Merkezi Çaprazlı Çelik Çerçeve tasarımı yapılırken TBDY 2018 koşullarının kontrolü Merkezi Çaprazlı Çelik Çerçeve komutu ile yapıda seçilen çelik çaprazlı çerçeve elemanlarının (kolon, kiriş ve çapraz elemanları) belirlenmesi ile yapılır.

Merkezi Çaprazlı Komutunun Yeri

Ribbon menü Analiz ve Tasarım sekmesi Çelik Tasarım başlığı altından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Analiz ve tasarım sekmesinden Merkezi Çaprazlı ikonunu tıklayın.

  • Projenizde merkezi çaprazlı çelik çerçeve elemanlarınızı seçin.

  • Komutu sonlandırmak için farenin sağ tuşunu tıklayın.

Belirlenen çerçevelerin kontrolleri, TDBY 2018 gereğince aşağıda belirtilen maddeler çerçevesinde gerçekleştirilir.

Kontroller:

  • Kiriş, kolon ve çaprazların başlık genişliği/kalınlığı, gövde yüksekliği/kalınlığı ve çap/kalınlık oranları Tablo 9.3'te verilen ilgili sınır değere göre kontrol edilir (Madde 9.7.1.1).

  • Kiriş ve kolonların boyutlandırılmasında gerekli dayanımlar Madde 9.2.6'da verilen dayanım fazlalığı katsayısı, D ile arttırılmış deprem etkisini içeren yük birleşimlerinden bulunur (Madde 9.7.2).

  • Çaprazların narinlik oranı (çubuk burkulma boyu/atalet yarıçapı) kontrol edilir (Madde 9.7.3.1).

  • Çaprazların boyutlandırılmasında gerekli dayanımlar Madde 9.2.5'de verilen deprem etkisini içeren yük birleşimlerinden bulunur (Madde 9.7.3.3).

  • V veya ters V şeklindeki çapraz sistemleri için Madde 9.7.4.1'de verilen ek koşullara hali hazırda bakılmaz.


Sonraki Konu

Çakışma Kontrolü

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.