Skip to main content
Skip table of contents

Zoom Komutu

Plan ve 2 boyutlu çizim pencerelerinde yakınlaşmak ve uzaklaşmak için farenin tekerleği dışında Zoom komutu da kullanılır.

Zoom Komutunun Yeri

Ribbon menüde Görüntü sekmesi Zoom başlığından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Zoom ikonunu tıklayın. Fare imleci büyüteç ve el şeklini alır.

  • Faresinin sol tuşu basılı tutularak, çizimin herhangi bir noktasında  fare ileri hareket ettirilirse, noktaya yaklaşılır, fare geriye hareket ettirilirse noktadan uzaklaşılır.

  • Klavyeden ESC tuşuna basılırsa komuttan çıkılır.


Sonraki Konu

Zoom Pencere Komutu

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.