Skip to main content
Skip table of contents

Çatı Yüzeyi Oluşturma

Çatı yüzeyi komutuyla tek yöne eğimli çatı yüzeyi oluşturulur.

Çatı Yüzeyi Komutunun Yeri

Mimari Programda

Mimari program da ribbon menü Giriş sekmesi Çatı başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Statik Programda

Statik program da ribbon menü Objeler sekmesi Çatı başlığı altından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

Çatı yüzeyi çizmek için:

  • Ribbon menüde Çatı Yüzeyi ikonunu tıklayın.

  • Çizim alanında iki nokta tıklayarak çatı yüzeyi referans çizgisini çizin. Referans çizgisi saçağın bulunacağı hattı belirler.

  • Referans çizgisi belirlendikten sonra, bir kenarı referans çizgisi üzerinden geçecek şekilde çatı yüzey poligonunu oluşturun.

  • Poligonu kapattığınızda çatı yüzeyi oluşacaktır.

İşlem adımı

Çatı yüzeyi komutundayken çatı eğimi için referans çizgisinin ilk noktasının belirlenmesi

Referans çizgisinin ikinci noktasının belirlenmesi

Bir kenarı referans çizgisi üzerinden geçecek şekilde çatı yüzey poligonu ile çatı sınırının ilk noktasının belirlenmesi

Çatı sınırının ikinci noktasının belirlenmesi

Çatı sınırının üçüncü noktasının belirlenmesi

Çatı sınırının dördüncü noktasının belirlenmesi

Çatı sınırının son noktasının belirlenmesi

Çatı yüzeyinin oluşması


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.