Skip to main content
Skip table of contents

Uzaklık

Tıklanan iki noktanın birbirine olan yatay, dikey ve tıklama doğrultusundaki uzaklıkları ile iki noktadan geçen doğrunun açısını hesaplar. Uzaklıklar metre, açı derece cinsindendir. Uzaklık cinsi isteği bağlı değiştirilir.

Uzaklık Komutunun Yeri

Ribbon menü Çizimler sekmesi Referans başlığı altından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Ribbon menüde Uzaklık ikonunu tıklayın.

  • Sırasıyla 1 ve 2. noktaları tıklayın.

  • Tıklanan noktaların uzaklık ve açı bilgileri hesaplanacaktır.

İşlem adımı

Uzaklık komutundayken ilk noktanın seçilmesi

İkinci noktanın seçilmesi

Uzaklık ve açı

Ölçüler Diyaloğu

Özellikler ve Açıklamaları

Mesafe

Ölçülen noktaların arasında kalan mesafe değeridir. Nokta tıklandıkça toplam değer verilir.

Açı

Tıklanan iki nokta arasında oluşan açının derece cinsinden değeridir.

DX

Tıklanan iki noktanın yatay izdüşüm değeridir. (apsis)

DY

Tıklanan iki noktanın düşey izdüşüm değeridir. (ordinat)

Hane sayısı

Verilen değerlerin virgülden sonraki hane sayısını düzenler.

Birimler

Verilen değerlerin ölçü birimini ayarlar.

Metre: İşaretlenirse, bilgi yazısının birimi metre olur.
Santimetre: İşaretlenirse, bilgi yazısının birimi santimetre olur.
Milimetre: İşaretlenirse, bilgi yazısının birimi milimetre olur.
Fit: İşaretlenirse, bilgi yazısının birimi fit olur.
İnç: İşaretlenirse, bilgi yazısının birimi inç olur.
Fit ve inç: İşaretlenirse, bilgi yazısının birimi fit ve inç olur.


Sonraki Konu

Açı

İlgili Konular

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.