Skip to main content
Skip table of contents

İskele Oluşturma

İskele Makrosu komutuyla statik projeye ait iskeleler oluşturulur.

İskele Makrosu Komutunun Yeri

Ribbon menü Betonarme sekmesi İskele Ayarları başlığı altından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

İskele mevcut bir proje üzerine çizilecek ise;

 • Projeyi açın.

 • İskele Makrosu komutuna tıklayın.

 • İskelenin başlangıç noktasını farenin sol tuşu ile tıklayarak oluşturun.

 • Açılan pencerede “Proje iskele projesine çevrilecektir. Devam etmek istiyor musunuz?” uyarısını Evet butonunu tıklayarak kapatın.

 • Projeyi kaydettikten sonra iskele projenize verilen isim ve bulunduğu klasör yolu nu gösteren uyarı diyaloğu açılacaktır.

 • Uyarı diyaloğunu tamam butonunu tıklayarak kapatın.

 • Boşluk tuşuna basarak iskelenin yerleşim yönünü değiştirebilirsiniz.

 • İskelenin bitiş noktasını belirleyin ve farenin sol tuşuna tıklayın.

 • İskele ayarları diyaloğu açılacaktır.

 • Ayarlar diyaloğunda iskelenin eleman kesitleri, ankraj noktaları, çapraz konumları gibi özelliklerini ayarlayın ve tamam butonunu tıklayın.

 • İskele oluşacaktır.

İskele mevcut bir yapı olmadan çizilecek ise;

 • İskele Makrosu komutuna tıklayın.

 • İskelenin başlangıç noktasını farenin sol tuşu ile tıklayarak oluşturun.

 • Boşluk tuşuna basarak iskelenin yerleşim yönünü değiştirebilirsiniz.

 • İskelenin bitiş noktasını belirleyin ve farenin sol tuşuna tıklayın.

 • İskele ayarları diyaloğu açılacaktır.

 • Ayarlar diyaloğunda iskelenin eleman kesitleri, ankraj noktaları, çapraz konumları gibi özelliklerini ayarlayın ve tamam butonunu tıklayın.

 • İskele oluşacaktır.

İskele projesine çevrilen projelerde yapısal bir eleman oluşturmaya çalışılırsa uyarı diyaloğu ekrana gelicektir. İskele projesine çevrilen projelerde bir daha betonarme ve yapısal çelik elemanları için analiz ve tasarım yapılmaz. Yalnızca iskele elemanlarına uygun analiz ve tasarım yapılır.

image-20240510-063225.png

İşlem adımı

İskele oluşturulacak cephe


İskelenin başlangıç noktasının belirlenmesi

“Devam etmek istiyor musunuz?” uyarısının evet olarak cevaplanması

image-20240510-063159.png

Projenin iskele projesine dönüştürülmesi

İskelenin öngörüntüsünün oluşması

İskelenin bitiş noktasının belirlenmesi

İskele ayarlarının düzenlenmesi

İskelenin oluşmasıJavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.