Skip to main content
Skip table of contents

Yapı Bileşeni Tanımlama

Detaylandırılmış metraj için Yapı Bileşenlerini Tasarla komutuyla metrajda kullanılacak birimler ve malzemeler tanımlanarak yapı bileşenleri tasarlanır. Malzemelerin adı, birimi ve hangi büyüklüğü (hacim, uzunluk, alan vs.) temsil ettiği belirlenir.

Yapı Bileşenlerini Tasarla Komutunun Yeri

Ribbon menü araçlar sekmesi Metraj başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Birim Tanımlama

Önce metrajı oluşturan malzemelerin büyüklüklerini belirleyen birimler tanımlanır. Bunun için;

 • Yapı Bileşenlerini Tasarla ikonunu tıklayın.

 • Kategori Ayarları diyaloğu açlıacaktır.

 • Birimler klasörüne farenin sol tuşuyla tıkladıktan sonra Birim Oluştur butonuna tıklayın.

 • ideCAD Birim Ayarları diyaloğuna geçecektir.

 • Birimler klasörünün altında Yeni Birim adıyla bir satır oluşacaktır.

 • Birim adı ve dönüştürme oranlarını girip uzunluk tipini seçin.

 • Girdiğiniz özelliklerde biriminiz oluşacaktır.

 • Diyaloğu Tamam butonuna tıklayarak kapatın. Aksi takdir oluşturduğunuz birim listeye eklenmeyecektir.

Malzeme Tanımlama

Detaylandırılmış metraj için metrajda kullanılacak malzemelerin tanımı yapılır. Malzemelerin adı, birimi ve hangi büyüklüğü (hacim, uzunluk, alan vs.) temsil ettiği belirlenir.

 • Yapı Bileşeni Tasarla ikonunu tıklayın.

 • Kategori Ayarları diyaloğu açlıacaktır.

 • Materyaller klasörüne farenin sol tuşuyla tıkladıktan sonra Malzeme Oluştur butonuna tıklayın.

 • ideCAD Malzeme Ayarları diyaloğuna geçecektir.

 • Materyaller klasörünün altında Yeni Malzeme 1 adıyla bir satır oluşacaktır.

 • Diyaloğun sağ tarafında yeni malzemeye ait bilgi ve özelliklerin bulunduğu değiştirilebilir satırlar yer alacaktır.

 • Malzemeye ait özellik ve bilgileri istediğiniz şekilde düzenleyip belirleyin.

 • Yeni materyaliniz oluşacaktır.

 • Diyaloğu Tamam butonuna tıklayarak kapatın. Aksi takdir oluşturduğunuz materyal listeye eklenmeyecektir.

Kategori Ayarları

Özellikleri ve Açıklamaları

Yapı bileşenleri listesi

Projede var olan yapı bileşenleri, birimleri, kategorileri listelenir.

Filtre terimi

Girilen kelimelere göre yapı bileşenlerini filtreler.

Malzeme adını tanımı ile birlikte göster

Seçenek işaretlenirse malzeme adı ve tanımı birlikte listelenir.

Kategori adı

Listeden seçilen klasörün ismi gösterilir.

Kategori oluştur

Yeni kategori oluşturur.

Malzeme oluştur

Yeni malzeme oluşturur.

Birim oluştur

Yeni birim oluşturur.

Genel özellikte eleman oluştur

Genel özellikte eleman oluşturur.

Kaydet

Yeni tanımlanan birim ya da materyaller arşive kaydedilir.

Yükle

Daha önce tanımlanmış birim ya da materyaller arşivden yüklenir.

Yapı bileşeni sil

Listede yer alan birim ya da materyal silinir.

AMP’den yükle

AMP’den poz numaraları yüklenir.

OSKA’dan yükle (Özel pozlar/Kurum pozları)

OSKA’dan poz numaraları yüklenir.

Birim Ayarları

Özellikleri ve Açıklamaları

Yapı bileşenleri listesi

Projede var olan yapı bileşenleri, birimleri, kategorileri listelenir.

Filtre terimi

Girilen kelimelere göre yapı bileşenlerini filtreler.

Malzeme adını tanımı ile birlikte göster

Seçenek işaretlenirse malzeme adı ve tanımı birlikte listelenir.

Adı

Birimin adı yazılır. Örneğin birim metre ise metre, metrekare ise m² vb. adlar verebilirsiniz.

Tip

Birim olarak tanımladığımız bileşenin hangi birimi temsil ettiğini belirler. Listeden boy, alan, hacim, kütle, zaman, enerji, sayı seçeneklerinden biri seçilir.

Tip listesinde bulunan büyüklüklerin default birimleri şunlardır:

Boy -> Metre

Alan -> Metrekare

Hacim -> Metreküp

Kütle -> Kilogram

Zaman -> Dakika

Enerji -> Jul

Para birimi, sayı ve genel büyüklüklerinin default birimleri bulunmamaktadır.

Dönüştürme oranı

Tanımlanan yeni birimin satırın yanında yazan birime dönüştürülürken baz alınacak değer girilir. Tip satırında listelenen her büyüklüğün default değerleri vardır. Örneğin, tip satırında boy büyüklüğü seçildiğinde, boy değeri default 1 metredir. Birim örneğin santimetre olarak kullanılacaksa, dönüştürme oranına 100 yazılarak birim santimetre haline getirilmiş olunur.

Birim oluştur

Yeni birim oluşturur.

Kaydet

Yeni tanımlanan birim ya da materyaller arşive kaydedilir.

Yükle

Daha önce tanımlanmış birim ya da materyaller arşivden yüklenir.

Yapı bileşeni sil

Listede yer alan birim ya da materyal silinir.

AMP’den yükle

AMP’den poz numaraları yüklenir.

OSKA’dan yükle (Özel pozlar/Kurum pozları)

OSKA’dan poz numaraları yüklenir.

Malzeme Ayarları

Özellikleri ve Açıklamaları

Yapı bileşenleri listesi

Projede var olan yapı bileşenleri, birimleri, kategorileri listelenir.

Filtre terimi

Girilen kelimelere göre yapı bileşenlerini filtreler.

Malzeme adını tanımı ile birlikte göster

Seçenek işaretlenirse malzeme adı ve tanımı birlikte listelenir.

Adı

Malzemenin adı girilir. (Boya, sıva, beton vb)

Kısa tanımı

Malzemenin tanımı girilebilir.

Açıklaması

Malzeme ile ilgili detaylı bilgiler bu satıra girilebilir.

Oranla

Malzemenin hangi ölçüye oranlanacağı seçilir.

Oranla listesinde bulunan terimlerin açıklamaları şunlardır:

Sabit: Malzeme birimsiz bir ölçüde kullanılacak.

Uzunluğa orantılı: Malzeme, uzunluk ölçüsüne orantılanarak kullanılacak (örneğin tel, donatı, küpeşte vs.).

Alana orantılı: Malzeme, alan ölçüsüne orantılanarak kullanılacak (örneğin fayans, parke, iç sıva vs.).

Hacime orantılı: Malzeme, hacim ölçüsüne orantılanarak kullanılacak (örneğin beton, su vs.).

Sayıya orantılı: Malzeme adet olarak kullanılacak.

Miktar oranı 1

Malzemenin diyalogda bir alt satırda tanımlanan Birim 1 birimi itibariyle ne kadar miktarda olduğu bilgisi girilir.

Birim 1

Malzemenin diyalogda bir üst satırda tanımlanan Miktar oranı 1 miktarın birimini belirler. Listeden daha önce Birimler butonu ile tanımlanan birimlerden biri seçilir.

Miktar oranı 2

Malzemenin diyalogda bir altta tanımlanan Birim 2 birimi itibariyle ne kadar miktarda, Miktar oranı 1 içerisinde bulunduğu bilgisi girilir.

Birim 2

Malzemenin diyalogda bir üst satırda tanımlanan Miktar oranı 2 miktarın birimini belirler. Listeden daha önce Birimler butonu ile tanımlanan birimlerden biri seçilir.

Birim maliyeti

Malzemenin birim maliyetinin değeri girilir.

Para birimi

Malzeme maliyet hesabının hangi para birimiyle yapılacağı belirlenir.  Listeden daha önce Birimler butonu ile tanımlanan para birimlerinden biri seçilir.

Bilgi yazısı

Miktar oranı ve birim bölümlerde seçimlerin bilgisi yer alır.

Malzeme oluştur

Yeni malzeme oluşturur.

Kaydet

Yeni tanımlanan birim ya da materyaller arşive kaydedilir.

Yükle

Daha önce tanımlanmış birim ya da materyaller arşivden yüklenir.

Yapı bileşeni sil

Listede yer alan birim ya da materyal silinir.

AMP’den yükle

AMP’den poz numaraları yüklenir.

OSKA’dan yükle (Özel pozlar/Kurum pozları)

OSKA’dan poz numaraları yüklenir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.