Skip to main content
Skip table of contents

Her İki Eksende Rijit Kolon Ayağı Tanımlama

Her İki Eksende Rijit Kolon Ayağı komutu ile çelik kolon-temel birleşimi tanımlanır.


Her İki Eksende Rijit Kolon Ayağı Komutunun Yeri

Ribbon menü Birleşim sekmesi Konstrüktif Birleşimler başlığı altından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

Hızlı Çizim Modu Açık

  • Çelik menüsünden Her İki Eksende Rijit Kolon Ayağı satırını tıklayın.

  • 3 Boyutlu perspektif görüntüde fare imlecini ilgili elemanın üzerine, mesnete yakın bir bölgeye yaklaştırın

  • Bu işlemden sonra birleşimin sanal görüntüsü belirecektir.

  • Birleşim uygun ise farenin sol tuşunu tıklayarak birleşimi oluşturun.

  • Birleşim varsayılan ayarlarla oluşacaktır.

Hızlı Çizim Modu Kapalı

  • Çelik menüsünden Her İki Eksende Rijit Kolon Ayağı satırını tıklayın.

  • 3 Boyutlu perspektif görüntüden kolonu tıklayın.

  • Birleşim varsayılan ayarlarla oluşacaktır.

Her İki Eksende Rijit Kolon Ayağı Diyaloğunun Yeri

Birleşimi seçip farenin sağ tuşuna tıklayın. Açılan sağ tuş menüden Özellikler satırını tıklayın.

Her İki Eksende Rijit Kolon Ayağı Diyaloğu

Levhalar ve Grout Sekmesi

Özellikler

Ana levha

Ana levha değer girilerek belirlenir. Girilecek değerler şematik çizimde gösterilmektedir.

Lama 1/2

Lama levhaları değer girilerek belirlenir. Girilecek değerler şematik çizimde gösterilmektedir.

Grout

Grout için değer girilir. Girilecek değerler şematik çizimde gösterilmektedir.

Ankraj levhası

Ankraj levhası değer girilerek belirlenir. Girilecek değerler şematik çizimde gösterilmektedir.

Şematik çizim

Birleşim ve levha değerleri şematik çizim üzerinde gösterilir.

Öngörüntü

Birleşimin öngörüntüsü yer alır. Yapılan seçim ve girilen değerler öngörüntü de eşzamanlı olarak takip edilebilir.

Ankraj Sekmesi

Özellikler

Ana yön

Ana yönde yer alan alacak ankraj sayısı ve uzaklık değerşeri girilerek belirlenir. Girilecek değerler şematik çizimde gösterilmektedir.

Tali yön

Tali yönde yer alan alacak ankraj sayısı ve uzaklık değerşeri girilerek belirlenir. Girilecek değerler şematik çizimde gösterilmektedir.

Ankrajlar

Listeden ankraj tipi seçilir. Ankraj boyutları değerler girilerek belirlenir. Girilecek değerler şematik çizimde gösterilmektedir.

Bulon özellikleri

Bulon özellikleri butonu tıklanarak Delik ve Bulon Paramatreleri diyaloğu açılır. Bulon özellikleri bu diyalogdan ayarlanır.

Şematik çizim

Birleşim ve levha değerleri şematik çizim üzerinde gösterilir.

Öngörüntü

Birleşimin öngörüntüsü yer alır. Yapılan seçim ve girilen değerler öngörüntü de eşzamanlı olarak takip edilebilir.

Kayma Montajı Sekmesi

Özellikler

Kayma kaması

Hazır profillerden biri kayma kaması olarak listeden seçilir. Kesit yükle butonu tıklanarak hazır kesit kütüphanesine ulaşarak Amerikan ve Avrupa hazır hadde kesitlerinin listesine ulaşılır ve listeden seçim yapılır.

Kayma kaması uzunluğu

Kayma kaması uzunluğu girilir. Girilecek değerler şematik çizimde gösterilmektedir.

Rondela levhası

Rondela levha boyutları değerler girilerek belirlenir. Girilecek değerler şematik çizimde gösterilmektedir.

Şematik çizim

Birleşim ve levha değerleri şematik çizim üzerinde gösterilir.

Öngörüntü

Birleşimin öngörüntüsü yer alır. Yapılan seçim ve girilen değerler öngörüntü de eşzamanlı olarak takip edilebilir.

Kaynaklar Sekmesi

Özellikler

Kaynaklar

Birleşim yerlerine yapılacak kaynakların kalınlık, tip ve açı değerleri verilir. Şantiyede yapılıp yapılmayacağı bilgisi girilir.

Kaynak elektrodu

Tasarım girdilerinde kaynak elektrotlarının dayanımları tanımlanır. Kaynak birleşiminde yer alan ana eleman dayanımı, kaynak dayanımından daha az dayanıma sahip olması koşulu kontrol edilir.

Kaynak elektrodu oluşturmak için "Yeni Oluştur" tıkladıktan sonra açılan diyalogda "Ad" ve "Dayanım" bilgilerini verin.

Kaynak geometrisi program tarafından otomatik belirlenir. Birleşim özelliklerini kolayca belirlemek için bu özellikler değiştirilebilir. Geometri özellikleri endüstri standartlarına uygun ve AISC’ de belirtildiği formdadır.

Şematik çizim

Birleşim ve kaynak değerleri şematik çizim üzerinde gösterilir.

Öngörüntü

Birleşimin öngörüntüsü yer alır. Yapılan seçim ve girilen değerler öngörüntü de eşzamanlı olarak takip edilebilir.

Tasarım Girdileri Sekmesi

image-20240520-115849.png

Tasarım girdilerinde birleşim elemanları malzemesi tanımlanır.

image-20240517-123843.png

Gerekirse listeyi tıklayıp "yeni birleşim elemanları malzemesi" tanımlayın. Birleşim elenaları malzemesi oluşturmak için "Yeni Oluştur" tıkladıktan sonra açılan diyalogda "Malzeme tanımı" ve "Malzeme değerleri" bilgilerini verin.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.