Skip to main content
Skip table of contents

Makas Mesnet Birleşimi Tanımlama

Makas Mesnet Birleşimi komutu ile kolon-makas birleşimi tanımlanır.

image-20240520-141417.png

Makas Mesnet Birleşimi Komutunun Yeri

Ribbon menü Birleşim sekmesi Konstrüktif Birleşimler başlığı altından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

Kolon ve makası tanımladıktan sonra;

  • Çelik menüsünden Makas Mesnet Birleşimi satırını tıklayın.

  • 3 Boyutlu perspektif görüntüden önce kolonu  seçin ve farenin sağ tuşuna tıklayın.

  • Sonra kolona bağlanan makas elemanlarını seçin ve farenin sağ tuşuna tıklayın.

  • Birleşim varsayılan ayarlarla oluşturulacaktır.

Makas Mesnet Birleşimi Ayarları Diyaloğunun Yeri

Birleşimi seçip farenin sağ tuşuna tıklayın. Açılan sağ tuş menüden Özellikler satırını tıklayın.

Makas Mesnet Birleşimi Ayarları Diyaloğu

Mesnet Tipi Sekmesi

image-20240520-141507.png

Özellikler

Tip

Listeden bağlantı tiplerinden biri seçilir.

Levha boyutları

Levha boyutları değerler girilerek belirlenir. Girilecek değerler şematik çizimde gösterilmektedir.

Bilyeler

Bilye boyutları değerler girilerek belirlenir.

Şematik çizim

Birleşim ve levha değerleri şematik çizim üzerinde gösterilir.

Öngörüntü

Birleşimin öngörüntüsü yer alır. Yapılan seçim ve girilen değerler öngörüntü de eşzamanlı olarak takip edilebilir.

Makas Levhası Tipi Sekmesi

image-20240520-141545.png

Özellikler

Elemanlara bağlantı

Elemanlara bağlantı için bulonlu ya da kaynaklı bağlantı tiplerinden biri seçilir.

Levha geometrisi

Levha geometrisi değerler girilerek belirlenir. Girilecek değerler şematik çizimde gösterilmektedir.

Budama parametreleri

Budama parametreleri belirlenir. Girilecek değerler şematik çizimde gösterilmektedir.

Şematik çizim

Birleşim ve yerleşim değerleri şematik çizim üzerinde gösterilir.

Öngörüntü

Birleşimin öngörüntüsü yer alır. Yapılan seçim ve girilen değerler öngörüntü de eşzamanlı olarak takip edilebilir.

Levhalar Sekmesi

image-20240520-141603.png

Özellikler

Tepe levhası

Tepe levhası değer girilerek belirlenir. Girilecek değerler şematik çizimde gösterilmektedir.

Rijitleştirici

Rijitleştirici levhası değerler girilerek belirlenir. Girilecek değerler şematik çizimde gösterilmektedir.

Şematik çizim

Birleşim ve levha değerleri şematik çizim üzerinde gösterilir.

Öngörüntü

Birleşimin öngörüntüsü yer alır. Yapılan seçim ve girilen değerler öngörüntü de eşzamanlı olarak takip edilebilir.

Berkitme Levhaları Sekmesi

image-20240520-141622.png

Özellikler

Birincil

Birincil berkitme levhası değerler girilerek belirlenir. Girilecek değerler şematik çizimde gösterilmektedir.

İkincil

İkincil berkitme levhası değerler girilerek belirlenir. Girilecek değerler şematik çizimde gösterilmektedir.

Kolon

Kolon değerler girilerek belirlenir. Girilecek değerler şematik çizimde gösterilmektedir.

Şematik çizim

Birleşim ve levha değerleri şematik çizim üzerinde gösterilir.

Öngörüntü

Birleşimin öngörüntüsü yer alır. Yapılan seçim ve girilen değerler öngörüntü de eşzamanlı olarak takip edilebilir.

Kesimler Sekmesi

image-20240520-141700.png

Özellikler

Kesimler

Levhaların sahada kolay montajı için şev kullanılmasına, şev tipine ve geometrik özellikleri değer girilerek belirlenir.

Şematik çizim

Birleşim, kertme ve kesim değerleri şematik çizim üzerinde gösterilir.

Öngörüntü

Birleşimin öngörüntüsü yer alır. Yapılan seçim ve girilen değerler öngörüntü de eşzamanlı olarak takip edilebilir.

Kaynaklar Sekmesi

image-20240520-141714.png

Özellikler

Kaynaklar

Birleşim yerlerine yapılacak kaynakların kalınlık, tip ve açı değerleri verilir. Şantiyede yapılıp yapılmayacağı bilgisi girilir.

Kaynak elektrodu

Tasarım girdilerinde kaynak elektrotlarının dayanımları tanımlanır. Kaynak birleşiminde yer alan ana eleman dayanımı, kaynak dayanımından daha az dayanıma sahip olması koşulu kontrol edilir.

Kaynak elektrodu oluşturmak için "Yeni Oluştur" tıkladıktan sonra açılan diyalogda "Ad" ve "Dayanım" bilgilerini verin.

Kaynak geometrisi program tarafından otomatik belirlenir. Birleşim özelliklerini kolayca belirlemek için bu özellikler değiştirilebilir. Geometri özellikleri endüstri standartlarına uygun ve AISC’ de belirtildiği formdadır.

Şematik çizim

Birleşim ve kaynak değerleri şematik çizim üzerinde gösterilir.

Öngörüntü

Birleşimin öngörüntüsü yer alır. Yapılan seçim ve girilen değerler öngörüntü de eşzamanlı olarak takip edilebilir.

Mesnet Levhası Bulonları Sekmesi

image-20240520-141733.png

Özellikler

Yatay yerleşim

Bulonların yatay yerleşim uzaklık değeri girilir. Girilecek değerler şematik çizimde gösterilmektedir.

Grup 1

Bulonları kirişe ve diğer bulonlara uzaklık değerleri girilir. Girilecek değerler şematik çizimde gösterilmektedir.

Bulon özellikleri

Bulon özellikleri butonu tıklanarak Delik ve Bulon Paramatreleri diyaloğu açılır. Bulon özellikleri bu diyalogdan ayarlanır.

Şematik çizim

Birleşim ve bulon yerleşim değerleri şematik çizim üzerinde gösterilir.

Öngörüntü

Birleşimin öngörüntüsü yer alır. Yapılan seçim ve girilen değerler öngörüntü de eşzamanlı olarak takip edilebilir.

Tasarım Girdileri Sekmesi

image-20240520-141807.png

Tasarım girdilerinde birleşim elemanları malzemesi tanımlanır.

image-20240517-123843.png

Gerekirse listeyi tıklayıp "yeni birleşim elemanları malzemesi" tanımlayın. Birleşim elenaları malzemesi oluşturmak için "Yeni Oluştur" tıkladıktan sonra açılan diyalogda "Malzeme tanımı" ve "Malzeme değerleri" bilgilerini verin.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.