Alt Bölge komutu arazi üzerinde, arazi eğimiyle uyumlu yüzeyler oluşturur. Mimari proje tasarımında yürüyüş yolu, patika gibi farklı materyal tanımlanmak istenen yüzeyler alt bölge olarak oluşturulur.

Alt Bölge Komutunun Yeri

Mimari Programda

Ribbon menü Giriş sekmesi Arazi başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Statik Programda

Ribbon menü Objeler sekmesi Arazi başlığı altından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Ribbon menüde Alt Bölge ikonunu tıklayın.

  • Ekranda arazi toolbarının yanında Rota Bölümleri isimli bir toolbar daha görünecektir.

  • Rota Bölümleri toolbarında düz, dairesel ve çok kenarlı eğrisel kontur çizmek için kullanılan ikonlar bulunur. Alt bölge tanımlarken ihtiyaca göre bu ikonlar kullanılır.

  • Fareyi daha önce tanımladığınız arazinin üstüne getirin.

  • Alt bölge elemanının köşelerini çizim ekranında sırasıyla tıklayın.

  • Konturu tanımlayıp, başladığınız noktaya geldiğinizde işlem tamamlanmış olacaktır.

İşlem adımı

Alt bölge oluşturulmadan önce arazi

Alt bölge için oluşturulmak istenen kapalı poligonun ilk noktasının belirlenmesi

Kapalı poligonun ikinci noktasının belirlenmesi

Kapalı poligonun üçüncü noktasının belirlenmesi

Kapalı poligonun dördüncü noktasının belirlenmesi

Kapalı poligonun son noktasının belirlenmesi

Alt bölgenin oluşması

Alt bölge oluşturulduktan sonra arazi

Alt Bölge Ayarlar Diyaloğunun Yeri

Ayarlarına girmek istediğiniz boşluğu seçin farenin sağ tuşuna tıklayarak açılan menüden Özellikler satırına tıklayın.

Alt Bölge Ayarları

Özellikler ve Açıklamaları

Kot değişikliği

Yerleştirilen kot noktalarının koordinatları verilir. Müdahale edilmez.

Renk

Alt bölge çizgisinin plandaki çizim rengidir. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Çizgi tipi

Alt bölge çizgisinin plandaki çizgi tipi seçilir. Kutucukların sağındaki aşağı ok butonları tıklandığında çizgi tipleri listesi açılır. Bu listeden istenen çizgi tipi farenin sol tuşu ile tıklanarak seçilir.

Materyal

Alt bölge yüzeyinin materyalini tıklayarak listeden seçebilirsiniz.

Gerçek doku uzunluğu

Doku uzunluğu girilir. Örneğin; 1 metre girilirse seçilen materyal dokusu genişliği 1 metre olarak alınır ve seçilen obje üzerine kaplanır. Dokunun kare şeklinde olduğu düşünülürse obje yüzeyleri 1x1 ebadında dokular yan yana dizilerek kaplanır.

Açı

Dokunun açısını verilir. Açı değeri ile dokunun açısını düzleminin yönüne göre ayarlayabilirsiniz.

Kot

Alt bölgeye kot verilir.

Hafriyat adımı

Hafriyat hesabı için arazi ve arazi parçalarına numara verilir. Numarası aynı olan arazi ve arazi parçalarının hafriyatları tek seferde toplam değer olarak, ayrı ayrı numaralandırılan arazi veya arazi parçalarının hafriyatları ise ayrı bir kalemler olarak hesaplanır ve gösterilir.


Sonraki Konu

Araziden Kot Al