Bir katın kalıp planı, bir üst katın mimarı planını taşıyacak olan sistemdir. Bu yüzden, kalıp planında girilecek kiriş ve döşemelerin, bir üst katın mimari planı ile uyum içinde olması gerekir.

Objelerin katlardaki görünürlüğü diyaloğundan yapılan ayarlarla alt ve üst katın objeleri sanal çizgiler halinde görülür. Sanal çizgiler referans olarak kullanılarak proje oluşturulur.

Alt ve üst katlardaki objelerin izlerinin gösterilip gösterilmeyeceği, gösterim çizgi tipi ve renkleri ayarlanır.

Objelerin Katlardaki Görünürlüğü Komutunun Yeri

Mimari Programda

Ribbon menü Görüntü sekmesi Görüntü başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Statik Programda

Ribbon menü Ayarlar sekmesi Ayarlar başlığından ulaşabilirsiniz.

Objelerin Katlardaki Görünürlüğü Ayarları - Mimari Mod Sekmesi

Mimari moddayken mimari ve statik objelerin bir alt ve/veya bir üst kattaki izlerini planda gösterebilirsiniz.

Mimari Objeler

Özellikler

Üst katı göster

Mimari modda iken bir üst katın mimari objelerinin izlerini işaretli ise gösterir.

Alt katı göster

Mimari modda iken bir alt katın mimari objelerinin izlerini işaretli ise gösterir. 

Renk

Obje izlerinin rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Çizgi tipi

Çizgi tipi seçilir. Kutucuğun yanındaki aşağı ok butonu tıklandığında açılan listeden uygun çizgi tipi seçilir.

Statik Objeler

Özellikler

Üst katı göster

Mimari modda iken bir üst katın statik objelerinin izlerini işaretli ise gösterir.

Aktif katı göster

Mimari modda iken aynı katın statik objelerinin izlerini işaretli ise gösterir.

Alt katı göster

Mimari modda iken bir alt katın statik objelerinin izlerini işaretli ise gösterir.

Renk

Obje izlerinin rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Çizgi tipi

Çizgi tipi seçilir. Kutucuğun yanındaki aşağı ok butonu tıklandığında açılan listeden uygun çizgi tipi seçilir.

Objelerin Katlardaki Görünürlüğü Ayarları - Statik Mod Sekmesi

Benzer şekilde kalıp planı modundayken mimari ve statik objelerin bir alt ve/veya bir üst kattaki izlerini planda gösterebilirsiniz.

Mimari Objeler

Özellikler

Üst katı göster

Kalıp planı modunda iken bir üst katın mimari objelerinin izlerini işaretli ise gösterir.

Aktif katı göster

Kalıp planı modunda iken aynı katın mimari objelerinin izlerini işaretli ise gösterir.

Alt katı göster

Kalıp planı modunda iken bir alt katın mimari objelerinin izlerini işaretli ise gösterir. 

Renk

Obje izlerinin rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Çizgi tipi

Çizgi tipi seçilir. Kutucuğun yanındaki aşağı ok butonu tıklandığında açılan listeden uygun çizgi tipi seçilir.

Statik Objeler

Özellikler

Üst katı göster

Kalıp planı modunda iken bir üst katın statik objelerinin izlerini işaretli ise gösterir.

Alt katı göster

Kalıp planı modunda iken bir alt katın statik objelerinin izlerini işaretli ise gösterir.

Renk

Obje izlerinin rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Çizgi tipi

Çizgi tipi seçilir. Kutucuğun yanındaki aşağı ok butonu tıklandığında açılan listeden uygun çizgi tipi seçilir.

Aşağıdaki tabloda statik modda, mimari objeler üst katı göster seçeneği aktifken gösterimi verilmiştir.

Üst kat mimari objeler aktif değil

Üst kat mimari objeler aktif