Skip to main content
Skip table of contents

Radye Temelde Betonarme Hesap Aksı Edit

Betonarme Hesap Aksı Edit komutu ile radye temelin çalışma şekli ve donatı tipi değiştirilir. Analiz sonucunda radye temelin çalışma şekli ve ne tip donatı atılacağı otomatik olarak tespit edilir.

Betonarme Hesap Aksı Edit Komutunun Yeri

Ribbon menüde Betonarme sekmesi Temel - Zemin konu başlığı altından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Betonarme Hesap Aksı Edit ikonunu tıklayın.

  • Tanımlı radye temelden bir hesap aksı seçin.

  • Döşeme Betonarme Hesap Aksı Parametreleri diyaloğu açılacaktır.

  • Bu diyalogda, seçilen betonarme hesap aksının varsayılan çalışma şekli ve donatı tipi seçilidir.

  • İstediğiniz değişiklikleri yapın ve tamam butonuna tıklayarak diyaloğu kapatın.

  • Yaptığınız değişikliklere göre betonarme hesap aksınız değişecektir.

Döşeme Betonarme Hesap Aksı Parametreleri Diyaloğu

Aks Tipi Sekmesi

Seçenekler

Düz+Pilye

Seçildiğinde, işlem yapılan donatı aksının düz ve pilyeden oluşan donatı tipi şeklinde dizayn edileceğini belirtir. Donatı düz ve pilye şeklinde atılacaktır.

Altta düz donatı

Seçildiğinde işlem yapılan donatı aksının altta düz donatı olacağını belirtir. Donatı altta bir tane düz donatı şeklinde atılacaktır.

Konsol donatısı

Konsol döşemeler için kullanılacak donatı tipidir. İşlem yapılan donatı aksının konsol donatısı olarak dizayn edileceğini belirtir.

Üstte düz donatı

Seçildiğinde işlem yapılan donatı aksının üstte düz donatı olacağını belirtir. Donatı üstte bir tane düz donatı şeklinde atılacaktır.

Altta ve üstte düz donatı

Seçildiğinde, işlem yapılan donatı aksının altta ve üstte düz donatı tipi şeklinde dizayn edileceğini belirtir. Donatı altta ve üstte birer düz donatı şeklinde atılacaktır.

Sol geçerli mesafe

Kullanılan hesap aksının solunda donatının kaç metrelik mesafeye yerleştirileceğini belirler. Buraya yazılan değerin değiştirilmesi döşeme donatı adedini etkiler. Örneğin, geçerli olduğu mesafe 345 cm, döşeme donatısı ise Ø8/36 olsun. Donatı adedi 345 cm/36=9.58; solda 10 adet 8'lik donatı kullanılacak demektir.

Sağ geçerli mesafe

Kullanılan hesap aksının sağında donatının kaç metrelik mesafeye yerleştirileceğini belirler. Buraya yazılan değerin değiştirilmesi döşeme donatı adedini etkiler. Örneğin, geçerli olduğu mesafe 345 cm, döşeme donatısı ise Ø8/36 olsun. Donatı adedi 345 cm/36=9.58; solda 10 adet 8'lik donatı kullanılacak demektir.

Çift yön kısa

Plak çift doğrultuda çalışan bir plaktır ve betonarme hesap aksı plağın kısa kenar yönünde bulunmaktadır. (Luzun/Lkısa<2)

Plağa varsayılan düz ve pilye atılır. Kısa açıklıklarda istenirse sadece düz donatı veya üstte altta düz şeklinde de atılabilir.

Tek yön kısa

Plak tek doğrultuda çalışan bir plaktır ve betonarme hesap aksı plağın kısa kenar yönünde bulunmaktadır. (Luzun/Lkısa≥2 veya balkon, sahanlık döşemesi)

Tek doğrultuda çalışan plak döşeme için düz ve pilye atılır. Kısa açıklıklarda istenirse sadece düz donatı da atılabilir.

Konsol plaklarda konsol donatısı (ilave) atılır. Donatı boş uca kadar uzatılır.

Çift yön uzun

Plak çift doğrultuda çalışan bir plaktır ve betonarme hesap aksı plağın uzun kenar yönünde bulunmaktadır. (Luzun/Lkısa<2)

Plağa düz ve pilye atılır. Kısa açıklıklarda istenirse sadece düz donatı veya üstte altta düz şeklinde de atılabilir.

Tek yön uzun

Plak tek doğrultuda çalışan bir plaktır ve betonarme hesap aksı  plağın uzun kenar yönünde bulunmaktadır. (Luzun/Lkısa≥2 veya balkon, sahanlık döşemesi)

Tek doğrultuda çalışan plak döşeme ve konsollarda düz donatı (dağıtma donatısı) atılır.

Kalınlık kontrolü için temiz açıklık değeri

Seçenek işaretlenip, değer girildiğinde döşeme kalınlık kontrolünde hesap açıklığı girilen değere göre yapılır.

Düz Donatı Parametreleri Sekmesi

Aks tipi sekmesinde donatı tipi olarak “Üstte + altta düz donatı” seçilirse aktif hale gelir. Bu sekmedeki parametreler altta ve üstte konulacak düz donatıların dizayn edilme koşullarını değiştirir.

Seçenekler

Gerekli donatıyı hesapla

Seçenek işaretlenirse, hesap sonucunda bulunan donatı değeri kullanılır. (Dizayn momentinden bulunan donatı miktarı minimum donatı oranlarıyla karşılaştırılır hangi büyükse o kullanılır).

Üstteki donatı aynen kullan

Radye döşemede açıklıkta moment üsttedir. Bu seçenek işaretlendiğinde radye temel için üst donatının aynısı altta kullanılacak demektir.

Verilen donatıyı kullan

İşaretlenirse, hesapta sonucunda bulunan donatı yerine bu satırda girilen donatı kullanılır. Girilen donatı hesap sonucunda bulunan donatıdan az verilirse, program eksik donatı uyarısı yapar.

Kıvrım yap

İşaretlenirse, düz donatı başta ve sonda kiriş içerisine kıvrılır. İşaretlenmezse donatı kıvrılmadan bırakılır.

Geçerli mesafe boyunca gerekli donatıyı hesapla

İşaretlenirse, donatı aksının geçerli olduğu mesafe içinde kalan bölgede maksimum momenti karşılayacak şekilde donatı hesabı yapılır. İşaretlenmez de sadece donatı aksı üzerindeki momenti karşılayacak donatı hesabı yapılır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.