Skip to main content
Skip table of contents

Merdiven Analizi

Analiz+Tasarım (F9) komutuyla merdiven analizi yapı ile birlikte yapılır. Merdiven mesnetlenme koşulları yapı ile birlikte çözüm için tanımlanırsa merdiven yapı ile etkileşimli çözülür. Merdiven mesnetlenme koşulları yapı ile ayrı çözüm olarak tanımlanırsa Merdiven Analiz ile merdiven çözümü yapıdan bağımsız yapılır.

Merdiven Analizi Komutunun Yeri

Ribbon menü Analiz ve Tasarım sekmesi Analiz başlığı altından Merdiven Analizi komutuna ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Merdiven analizi yapmak istediğiniz kata geçiniz.

  • Analiz Tasarım ikonu altında bulunan Merdiven Analizi ikonunu tıklayınız.

  • Kabuk analizi seçeneği ekrana gelecektir.

  • Alternatif mesh algoritması kullan seçeneğini işaretleyiniz veya işareti kaldırınız.

  • Tamam butonunu tıklayarak işleme devam ediniz.

  • Merdiven analizi yapılacaktır.


Sonraki Konu

Havuz Analizi

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.