Skip to main content
Skip table of contents

Hızlı Taşı

Hızlı Taşı komutuyla 2 boyutlu çizim pencerelerinde blok içerisinde bulunan yazılar ya da alt bloklar, blok patlatılmadan taşınır. Hızlı taşı komutu 2 boyutlu çizim pencerelerine geçildiğinde aktif hale gelir.

Hızlı Taşı Komutunun Yeri

2 boyutlu çizim pencerelerinde Çizimler sekmesi Değiştir başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Ayrıca klavyeden M tuşuna basarak da komutu aktif hale getirebilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Hızlı taşı ikonunu tıklayın.

  • Farenin sol tuşu ile blok içerisinde yer alan yazıyı tıklayın.

  • Sadece seçtiğiniz yazı taşınacaktır.

  • İstediğiniz noktaya farenizin sol tuşu ile tıklayarak yazıyı yeni yerine yerleştirin.

  • Eğer çizim üzerine tıklarsanız, yazıyla beraber çizimde taşınacaktır.

İşlem adımı

Hızlı taşıma öncesi çizim

Blok içerisinde yazının seçilmesi

Yeni yerine taşınması

Hızlı taşıma sonrası blok içerisinde yazı

Bloğun seçilmesi

Yeni yerine taşınması

Hızlı taşıma sonrası blok


Sonraki Konu

Objeleri Hizalama

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.