Skip to main content
Skip table of contents

Çizim Sırası

Çizim Sırası komutuyla, çizimde seçilen obje arka plana veya ön plana alınır. Arka Plana Gönder, Ön Plana Gönder, Objenin Arkasına Gönder ve Objenin Önüne Gönder seçimlerinden biri ile çizim sırası değiştirilir.

Çizim Sırası Komutunun Yeri

Obje seçiminden sonra farenin sağ tuşu tıklandığında açılan menüde Çizim Sırası seçeneklerine ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Çizim sırasını değiştirmek istediğiniz objeyi seçin.

  • Sağ tuş menüden Çizim Sırası satırına gelip seçiminizi yapın.

  • Seçtiğiniz objenin çizim sırası değişecektir.

İşlem adımı

Çizim sırası değiştirmeden önce mahal

Mahalin seçilmesi ve çizim sırasından ön plana gönder seçiminin yapılması

Çizim sırası değiştirdikten sonra mahal

İşlem adımı

Çizim sırası değiştirmeden önce

Kütüphane objelerinin seçilmesi ve çizim sırasından objenin arkasına gönder seçiminin yapılması

Arkasına gönderilecek obje olarak mahalin seçilmesi

Çizim sırası değiştirdikten sonra


Sonraki Konu

Geometri Kontrolü

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.