Skip to main content
Skip table of contents

Proje Açma

Mevcut bir projeyi açmak için komutu kullanılır. Proje yükle diyaloğundan açılacak proje tıklanır ve ön görüntü satırı aktif ise projenin görüntüsü diyalogda izlenebilir.

Aç Komutunun Yeri

Ribbon menüde ekranın sol üst köşesinde yer alan ideCAD logusu altındaki menüden ulaşabilirsiniz.

image-20240515-062526.png

İşlem Adımları

  • ikonunu tıklayın.

  • Proje Yükle diyaloğu açılacaktır.

image-20240515-062702.png
  • Açmak istediğiniz projeyi seçin.

  • Tamam butonunu tıklayın.

  • Proje dosyası açılacaktır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.