Skip to main content
Skip table of contents

Lata

Latalar, merteklerin üzerine çizilen, merteklere dik yöndeki çatı elemanlarıdır. Lata komutuyla lata çatı detayı oluşturulur.

Lata Komutunun Yeri

Mimari Programda

Lata komutuna ribbon menü Giriş sekmesi Çatı başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Statik Programda

Lata komutuna ribbon menü Objeler sekmesi Çatı başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Lata Ayarları Diyaloğu

Özellikler

Genişlik

Lata kesitlerinin genişliği girilir.

Yükseklik

Lata kesitlerinin yüksekliği girilir.

Aralık

İki lata aksı arasındaki mesafesi girilir.

Planda göster

Lataların planda görüntülenmesi isteniyorsa işaretlenir. İşaretlenmezse latalar planda çizilmezler ancak görüntü ve kesit pencerelerinde görüntülenirler.

Tüm saçaklara uygula

Tüm saçaklara uygula seçeneği işaretlenirse girilen parametrelere göre latalar tüm çatı yüzeylerinde oluşturulacaktır.

İşlem Adımları

  • Ribbon menüde Lata ikonunu tıklayın.

  • Lata oluşturmak istediğiniz çatı saçağı üzerine farenin sol tuşu ile tıklayın.

  • Lata Tasarımı diyaloğu ekrana gelecektir. Burada gerekli ayarları yapın ve Tamam butonuna basın.

  • İlgili çatı yüzeyinde latalar oluşacaktır.

  • Yukarıdaki işlem sırası ile tüm çatı yüzeyleri için lataları oluşturun.

İşlem adımı

Lata komutundayken çatı saçağının seçilmesi

Lata önizlemelerinin oluşması

Lata ayarları diyaloğunda ayarların yapılması - lata aralığının 25 girilmesi

Girilen aralığa göre önizlemenin değişmesi

Lataların oluşması


Sonraki Konu

Mahya

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.