Skip to main content
Skip table of contents

Görüntü Kaydırma

Çizim alanında yakınlaşma/uzaklaşma işlemini kullanmadan, zum faktörünü sabit tutarak çizimin farklı bölümlerini görmek için görüntü kaydırma yapılır. Kaydır komutu ya da farenin orta tuşu (tekerleği) görüntü kaydırma için kullanılır.

Kaydır Komutu ile Görüntü Kaydır

Zum faktörünü değiştirmeden çizim alanını kaydırmak, çizimin başka kısımlarını ekranda görmek için Kaydır komutu kullanılır.

Görüntü Kaydır Komutunun Yeri

Ribbon menüde Görüntü sekmesi Zoom başlığından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Kaydır ikonunu tıklayın.

  • İmleç değişecek el şeklini alacaktır.

  • Çizim alanının herhangi bir noktasına farenin sol tuşu ile tıklanır.

  • Tuş basılı tutularak fare istenilen yöne doğru kaydırılır. Görüntü de fare ile birlikte kayar.

  • Kaydır modundan çıkmak için klavyeden Esc tuşuna basılır. Ya da farenin sağ tuşu tıklanır ve açılan menüden İptal satırı tıklanır.

İşlem Adımları

Kaydırma öncesi

Kaydırma sonrası

Farenin Orta Tuşu ile Görüntü Kaydır

Farenin orta tuşu basılıyken fare hareket ettirilirse imleç değişir ve el şeklini alır, farenin hareket yönünde görüntü kayar.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.