Skip to main content
Skip table of contents

Betonarme Tasarım Verileri

Betonarme tasarım verileri yapı modeli üzerinden incelenir.

Betonarme Tasarım Veri Görünümü Özelliğinin Yeri

Ribbon menü Analiz ve Tasarım Görüntüleme sekmesi Veri başlığı altından betonarme, duvar yükleri, eleman kesitleri, kiriş hareketli yükleri komutlarından birine tıklayarak Betonarme Tasarım sekmesinden ulaşabilirsiniz.

Ayrıca ribbon menü Betonarme sekmesi Analiz ve Tasarım Görüntüleme başlığı altından Analiz Modeli komutuna tıklayarak da Betonarme Tasarım sekmesine ulaşabilirsiniz.

Veri Tipleri

image-20240509-064120.png

Veri tipleri ve örnekleri

Eleman malzemeleri

Elemanlara tanımlanmış malzemeler görüntü penceresinde elemanlar üzerinde gösterilir. Farklı malzemelere sahip elemanlar farklı renklerde boyanırlar. Ekranın solunda yer alan renk skalasından hangi rengin hangi malzemeyi temsil ettiği görülebilir.

Eleman kesitleri

Elemanlara kullanılan kesitler görüntü penceresinde elemanlar üzerinde gösterilir. Farklı kesite sahip elemanlar farklı renklerde boyanırlar. Ekranın solunda yer alan renk skalasından hangi rengin hangi kesiti temsil ettiği görülebilir.

Eleman boyları

Çubuk elemanların boyları görüntü penceresinde gösterilir. Farklı boylara sahip elemanlar farklı renklerde boyanırlar. Ekranın solunda yer alan renk skalasından hangi rengin hangi uzunluk değerini temsil ettiği görülebilir.

Rijitlik azaltmaları

Eleman ayarlarında rijitlik azaltması sekmesinde, kullanıcı tarafından müdahale edilerek rijitliği değiştirilmiş elemanlar görüntü penceresinde kırmızı renkle boyanır.

Kullanıcı tanımlı elemanlar

Kullanıcı tarafından rijitlik azaltması yapılmış, tanımlı kesit parametresi kullanılmış, tanımlı sıcaklık parametresi, vb. eleman opsiyonlarına müdahale edilmiş elemanlar varsa bunlar görünüş penceresinde kırmızı renkte boyanır.

Perde grubu

image-20240509-064306.png

Perde grubu olarak tanımlanmış perdeleri gösterir.

image-20240509-064250.png

Perde kalınlıkları

image-20240509-064337.png

Farklı kalınlığa sahip perdeler görünüş penceresinde farklı renkte görünürler. Ekranın solundaki skaladan hangi rengin hangi kalınlık değerine karşılık geldiği görülebilir.

image-20240509-064408.png

Perde tipleri

Farklı tiplerdeki perdeler görünüş penceresinde farklı renklerde boyanır. Ekranın solunda yer alan renk skalasından hangi rengin hangi tipi temsil ettiği görülebilir.

Döşeme kalınlıkları

Farklı kalınlıklardaki döşemeler görünüş penceresinde farklı renklerde boyanır. Ekranın solunda yer alan renk skalasından hangi rengin hangi kalınlığı temsil ettiği görülebilir.

Döşeme kaplama yükleri

Farklı kaplama yüküne sahip döşemeler görünüş penceresinde farklı renklerde boyanır. Ekranın solunda yer alan renk skalasından hangi rengin hangi yükü temsil ettiği görülebilir.

Döşeme toplam sabit yükleri

image-20240509-064537.png
image-20240509-064609.png

Döşeme hareketli yükleri

Farklı hareketli yüke sahip döşemeler görünüş penceresinde farklı renklerde boyanır. Ekranın solunda yer alan renk skalasından hangi rengin hangi yükü temsil ettiği görülebilir.

Duvar yükleri

Kirişlere tanımlanan duvar yükleri görünüş penceresinde kirişler üzerinde gösterilir. Farklı duvar yüklerine sahip kirişler farklı renkte boyanır. Ekranın solundaki skaladan hangi rengin hangi yük değerine karşılık geldiği görülebilir.

Kiriş hareketli yükleri

Kirişlere tanımlanan hareketli yükler görünüş penceresinde kirişler üzerinde gösterilir. Farklı hareketli yüke sahip kirişler farklı renkte boyanır. Ekranın solundaki skaladan hangi rengin hangi yük değerine karşılık geldiği görülebilir.

Kiriş tabla genişlikleri

Farklı tabla genişliğine sahip kirişler görünüş penceresinde farklı renkte görünürler. Ekranın solundaki skaladan hangi rengin hangi uzunluk değerine karşılık geldiği görülebilir.

Yatak katsayısı

Kullanılan yatak katsayı değeri radye plaklarda gösterilir. Ekranın solundaki skaladan hangi rengin hangi yatak katsayısı değerine karşılık geldiği görülebilir.

Betonarme Tasarım Sekmesi

Özellikler

Veri

Listede yer alan seçeneklerinden herhangi biri seçilerek görünüş penceresine yer alan yapı modeli üzerinde kullanıcı tarafından belirlenen verilerin gösterilmesi sağlanabilir.

Sonuç

Listede yer alan seçeneklerinden herhangi biri seçilerek görünüş penceresine yer alan yapı modeli üzerinde kullanıcı tarafından belirlenen verilerin gösterilmesi sağlanabilir. Betonarme tasarım sonuçları başlığından detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Değerleri göster

İşaretlenirse diyagramlara ait değerler yapı üzerinde gösterilecektir.

Dolu gövdeli gösterim

İşaretlenirse çerçeve sistem dolu gövdeli(katı) olarak gösterilir. İşaretlenmezse çizgi(çubuk) olarak gösterilir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.