Skip to main content
Skip table of contents

Otomatik Tarama Oluşturma

Otomatik tarama özelliğiyle mahal, döşeme gibi kapalı alanlarda otomatik tarama oluşturulur. Ayrıca çizgilerle oluşturulmuş (düğüm noktaları birleştirilmiş) kapalı alanlarda da kullanılır.

Otomatik Tarama Özelliğinin Yeri

Parametrik/Tanımlı/Bitmap Tarama komutuna tıklandığında açılan Tarama toolbarından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Parametrik/Tanımlı/Bitmap Tarama komutuna tıklayın.

  • Tarama toolbarından Otomatik Tarama ikonunu tıklayın.

  • Taramak istediğiniz alanı, mahali ve/veya döşemeyi tıklayın.

  • Tarama oluşturulacaktır.

İşlem adımı

Otomatik tarama oluşturulacak alan

Otomatik taramanın aktif hale getirilmesi

Taranacak alan üzerine farenin götürülmesi

Farenin sol tuşuna tıklanarak taramanın oluşması


Sonraki Konu

Tarama Boşluğu Bul

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.