Skip to main content
Skip table of contents

Pafta Bloğu Güncelleme

Paftaya yerleştirilmiş pafta bloklarının kaynak çizimi, projenin herhangi bir aşamasında değiştiğinde, Pafta Bloğu Güncelle komutuyla yerleştirilmiş pafta blokları otomatik güncellenir.

Pafta Bloğu Güncelle Komutunun Yeri

Ribbon menü çizimler sekmesi Pafta Dizaynı başlığı altından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Paftanıza eklediğiniz bloğa ait çizim sayfasına gidip düzenleme yapın.

  • Örneğin duvar genişliğini değiştirin, yeni obje ekleyin veya mevcut objeleri silin.

  • Pafta penceresine geçin.

  • Pafta Bloğu Güncelle ikonunu tıklayın.

  • Yerleştirdiğiniz bloğu tıklayın ve Pafta Bloğu Güncelle ikonunu tıklayın.

  • Pafta bloğu yaptığınız değişiklere göre otomatik yenilenecektir.

Pafta bloğu güncelle öncesi

Pafta bloğu güncelle sonrası (kütüphane objeleri silindi)


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.