Skip to main content
Skip table of contents

Tarama Boşluğu

Tarama boşluğu komutuyla mevcut taramalar üzerinde boşluk açılır.

Tarama Boşluğu Komutunun Yeri

Mimari Programda

Ribbon menü Çizimler sekmesi Tarama başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Statik Programda

Ribbon menü Çizimler sekmesi Tarama başlığı altından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

Tarama üzerinde boşluk açmak için:

  • Tarama oluşturun.

  • Ribbon menüde Tarama Boşluğu ikonunu tıklayın.

  • Fare imlecini boşluk açmak istediğiniz tarama üzerine getirin. Farenin sol tuşu ile tarama üzerine tıklamak suretiyle boşluk poligonunu oluşturun.

  • İşlem bittiğinde taramada boşluk açılacaktır.

İşlem adımı

Tarama boşluğu için oluşturulmak istenen kapalı poligonun ilk noktasının belirlenmesi

Kapalı poligonun ikinci noktasının belirlenmesi

Kapalı poligonun üçüncü noktasının belirlenmesi

Kapalı poligonun dördüncü noktasının belirlenmesi

Kapalı poligonun son noktasının belirlenmesi

Tarama boşluğunun oluşması


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.