Skip to main content
Skip table of contents

Elips Merkez-Köşeler

Elips Merkez-Köşeler komutu, üç elips çizim tekniğinden biridir. Bir merkez, bir köşe noktası belirlenerek elips oluşturulur.

Elips Merkez-Köşeler Komutunun Yeri

Mimari Programda

Ribbon menü Çizimler sekmesi İlkel Objeler başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Statik Programda

Ribbon menü Çizimler sekmesi İlkel Objeler başlığı altından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

Bu komutu kullanarak elips çizmek için:

  • Ribbon menüde Elips Merkez-Köşeler ikonunu tıklayın.

  • Çizim alanında farenin sol tuşu ile herhangi bir nokta tıklayın. Bu nokta çizilecek elipsin merkezi olacaktır.

  • Fareyi sürükleyin. Farenizin hareketine bağlı olarak elipsinizin öngörüntüsü oluşacaktır.

  • Farenin sol tuşunu tıklayarak ikinci bir nokta belirleyin.

  • Elips çizilecektir.

İşlem adımı

Elipsin ilk noktasının belirlenmesi

Farenin hareketine bağlı olarak öngörüntünün oluşması

Elipsin ikinci noktasının belirlenmesi

Elipsin oluşması


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.