Skip to main content
Skip table of contents

Analiz Ayarları

Analiz ayarları penceresinde, betonarme yapılar için deprem yönetmeliği seçenekleri (TBDY 2018 ve DBYBHY 2007), diyafram modelleme yöntemi (tam rijit diyafram veya yarı rijit diyafram), bodrumlu binaların ve ekdışmerkezlik (eksantrisite) etkisinin modal analizde nasıl hesaplanacağı, Temel-Zemin parametreleri seçilir. Analiz ayarları, TBDY 2018 Analiz Ayarları Sihirbazı ile yatay elastik tasarım sektrumu eğrisi, R katsayısı, taşıyıcı sistem seçimi yapılır. Ayrıca, aşamalı inşaat hesabı, sıcaklık yüklemeleri ve rüzgar yükü parametreleri de analiz ayarları penceresinden tanımlanır.

Analiz ayarları diyalogunda  bütün parametrelerin varsayılan değerleri vardır ve bu değerler yönetmeliğe uygun kriterlerle düzenlenmiştir. Modelinizin yapısına göre bu ayarları değiştirmeniz uygun gerekir. Bu diyalogdaki parametreleri bilmek ve modelinize uygun seçenekleri seçmek sizin sorumluluğundadır. Bu diyalogdaki değerleri Deprem Yönetmeliği Sihirbazı kullanarak girmeniz önerilir ancak değerlere manuel müdahale etmeniz de mümkündür.

Analiz Ayarları Diyaloğunun Yeri

Analiz ayarları diyalogu ilk kez analiz yaptığınızda ekrana otomatik olarak açılır.

Ribbon Menüde Analiz ve Tasarım menüsünde bulunan Analiz Ayarları ikonu tıklanarak Analiz Ayarları açılabilir.

Genel Ayarlar Sekmesi

Özellikler ve Açıklamaları

Deprem Yönetmeliği (betonarme yapılar)

Betonarme yapılar için analiz, tasarım, çizim ve kontrollerde TDBY 2018 veya TDBY 2007 olarak hangi deprem yönetmeliğinin dikkate alınacağı seçilir.

Deprem Yükü Hesaplama Yöntemi (TBDY 2007 seçildiğinde)

Çok modlu eşdeğer deprem yükü yöntemi veya Modal Analiz yönteminlerinden birini seçiniz.

Deprem yükü hesaplama yöntemi (TBDY 2018 seçildiğinde)

Deprem spektrumu ile mod birleştirme yöntemi veya zaman tanım alanında mod toplama yöntemlerinden birini seçiniz.

TBDY 2018 Analiz Ayarları Sihirbazı

TDBY 2018'e özel parametrelerin adım adım belirlendiği analiz ayarları sihirbazını ekrana getirir. Sihirbaz ekranında, Deprem düzeyi, zemin sınıfı, tasarım spektrumları, bina kullanım sınıfı, deprem tasarım sınıfı, yapı kotları, bina yükseklik sınırı, taşıyıcı sistem tipi, döşeme tipi, süneklik düzeyi ve kullanılacak R katsayısı değerlerini sırayla verebilirsiniz.

Bodrumlu binaların hesabı

İki yükleme durumu veya tek yükleme durumu hesap yönteminden birini seçiniz.

Rijit diyafram modelleme yöntemi

Yarı veya tam rijit diyafram seçeneklerinden birini seçiniz.

Diyafram kütlelerini rijit diyafram merkezinde yoğunlaştır

Tam rijit diyafram seçilince etkin olur. İşaretlenince dinamik analizde rijit diyaframa ait olan objelerin toplam kütlesi noktasal kütle olarak rijit diyaframın ağırlık merkezinde etki ettirilir.

Düşey yükler için rijit diyafram kullan

Tam rijit diyafram seçilince etkin olur. Bu seçenek iptal edilirse düşey hesap sırasında yapının diyaframsız olduğu kabul edilir.

Döşeme dizaynında deprem etkilerini dikkate al

Yarı rijit diyafram seçilince etkin olur. Yarı rijit diyafram çözümünde döşemeler yapı ile birlikte çözülürler ve dolayısıyla deprem etkileri de döşeme elemanlarında mevcuttur. Bu seçenek işaretlenirse döşeme dizaynında depremden oluşan etkiler de dikkate alınır. Düşey yük kombinasyonu ile birlikte deprem kombinasyonları da donatı dizaynında etkin olabilir.

Döşeme tasarımda düzlem içi kuvvetleri dikkate al (TS EN 1992-1-1)

Yarı rijit diyafram seçilince etkin olur. Seçenek işaretlendiğinde döşemelerde  tüm yükleme durumlarında, düzlem içi çekme ve basınç kuvvvetlerine göre tasarım yapılır.

TBDY Seçenekleri Sekmesi

Özellikler ve Açıklamaları

TBDY 2018 Analiz Ayarları Sihirbazı

TDBY 2018'e özel parametrelerin adım adım belirlendiği analiz ayarları sihirbazını ekrana getirir. Sihirbaz ekranında, Deprem düzeyi, zemin sınıfı, tasarım spektrumları, bina kullanım sınıfı, deprem tasarım sınıfı, yapı kotları, bina yükseklik sınırı, taşıyıcı sistem tipi, döşeme tipi, süneklik düzeyi ve kullanılacak R katsayısı değerlerini sırayla verebilirsiniz.

İşlemin sonunda seçilen parametrelere göre deprem bölgesi, süneklik düzeyi, dayanım fazlalığı katsayısı v.b değerler bu sekmede otomatik değişir.

Bina önem katsayısı

Bina önem katsayısı değeri, binanın kullanım amacına göre listeden seçilir. TDBY 2018 Analiz Ayarları Sihirbazında seçilen parametrelerden biridir ve sihirbaz kullanıldığında bu satır otomatik yenilenir

Eksantrisite oranı

Analiz sırasında kullanılacak eksantrisite oranı yüzdesel olarak verilir.

Taşıyıcı sistem davranış katsayısı (R) X

X yönü için taşıyıcı sistem davranış katsayısı değeridir. TDBY 2018 Analiz Ayarları Sihirbazında seçilen parametrelerden biridir ve sihirbaz kullanıldığında bu satır otomatik yenilenir.

Taşıyıcı sistem davranış katsayısı (R) Y

Y yönü için taşıyıcı sistem davranış katsayısı değeridir. TDBY 2018 Analiz Ayarları Sihirbazında seçilen parametrelerden biridir ve sihirbaz kullanıldığında bu satır otomatik yenilenir.

(4/5)R uygula

Perde devrilme momentlerinin sınır değerlerinin sağlanmaması durumunda, ilgili yöndeki kutucuk işaretlenerek, girilen R katsayısının yerine, (4/5)R kadar alınıp analizde kullanılmasını sağlar. İlgili yöndeki kutucuk işaretlendikten sonra analizin tekrarlanması gereklidir.

Dayanım fazlalığı katsayısı (D) X

X yönü için dayanım fazlalığı katsayısı değeridir. TDBY 2018 Analiz Ayarları Sihirbazında seçilen parametrelerden biridir ve sihirbaz kullanıldığında bu satır otomatik yenilenir

Dayanım fazlalığı katsayısı (D) Y

Y yönü için dayanım fazlalığı katsayısı değeridir. TDBY 2018 Analiz Ayarları Sihirbazında seçilen parametrelerden biridir ve sihirbaz kullanıldığında bu satır otomatik yenilenir

Bina sistemi

Yapı taşıyısı sadece betonarme elemanlardan oluşuyorsa Betonarme, sadece betonarme elemanlardan oluşuyorsa Çelik, betonarme ve çelik elemanlardan oluşuyorsa Çelik+Betonarme seçeneği işaretlenir. TDBY 2018 Analiz Ayarları Sihirbazında seçilen parametrelerden biridir ve sihirbaz kullanıldığında bu satır otomatik yenilenir.

Süneklik düzeyi

Bina, süneklik düzeyi yüksek olarak yapılacaksa, yüksek, bina tasarımı Süneklik düzeyi sınırlı olarak yapılacaksa, sınırlı, süneklik düzeyi karma yapılacaksa, karma seçeneği işaretlenir. TDBY 2018 Analiz Ayarları Sihirbazında seçilen parametrelerden biridir ve sihirbaz kullanıldığında bu satır otomatik yenilenir

Deprem yer hareketi düzeyi

Binanın bulundu konuma göre seçenek işatlenir. TDBY 2018 Analiz Ayarları Sihirbazında seçilen parametrelerden biridir ve sihirbaz kullanıldığında bu satır otomatik yenilenir.

Gevrek malzemeden yapılmış dolgu duvarların ve çerçeve elemanların yapıya bağlantısı

Gevrek malzemeden yapılmış boşluklu veya boşluksuz dolgu duvarlarının ve cephe elemanlarının çerçeve elemanlarına, aralarında herhangi bir esnek derz veya bağlantı olmaksızın, tamamen bitişik olması durumunda 1. seçenek,

Gevrek malzemeden yapılmış dolgu duvarları ile çerçeve elemanlarının aralarında esnek derzler yapılması, cephe elemanlarının dış çerçevelere esnek bağlantılarla bağlanması veya dolgu duvar elemanının çerçeveden bağımsız olması durumunda 2. seçenek işaretlenir.

Verilen seçeneğe göre belirlenen sınıra göre göreli kat ötelemeleri yapılır.

Kolon kiriş kesme güvenliğinde konsol ve basit kirişleri dikkate al

Bu seçenek, kolon-kiriş kesme güvenliği kontrolünde basit ve konsol kirişlerin dikkatte alınıp alınmayacağı belirtir. İşaretlenirse, bir kenarı boş, diğer kenarı kolona oturan veya bir kenarı kirişe diğer kenarı kolona oturan kirişlerin kolon mesneti, kolon-kiriş kesme güvenliğine girer, işaretlenmezse bu elemanlar kontrole sokulmazlar.

Sünek yapı kurallarını rijit bodruma uygula

Yönetemelik kapsamında verilen süneklik düzeyi koşullarının rijit bodrum kat olarak belirtilen katlarda uygulanıp uygulanmayacağını belirleyen seçenektir. Seçenek işaretlenirse söz konusu maddeler rijit bodrum kattaki elemanlara uygulanır. Maddelerin rijit bodrum katlarında uygulanmasını istemediğiniz durumlarda seçeneği iptal edebilirsiniz.

4.3.2.4 Maddesini tüm perdeli sistemlere uygula

DTS1, 1a, 2, 2a olan binalarda perde momentleri ile ilgili kontrollerin sağlanmaması durumunda R katsayısı değerinin (4/5)R alınarak hesapların yapılmasını sağlar.

Perde devrilme momenti hesabında 1/3 şartını sağlamayan bağ kirişlerinin de (Nv) katkısını dikkate al

Seçenek işaretlenirse, perde devrilme momenti kontrolünde, bağ kirişi bağlılık şartını sağlamayan kirişlerin de kesme kuvvetlerini dikkate alınır.

Tasarım Spektrum Fonksiyonu Sekmesi

Spektrum fonksiyonunda kullanılan parametreler, TDBY 2018 Analiz Ayarları Sihirbazı ile belirlenebilir, sihirbaz kullanıldığında bu satırda bulunan parametreler otomatik yenilenir. Ayrıca diyalogda bulunan parametreler değiştirilebilir.

Seçilen zemin sınıfına göre spektrum eğrisi belirlenir. Spektrum eğrisi için gerekli kısa periyot harita spektral ivme katsayısı Ss ve  1 sn periyot için harita spektral ivme katsayısı S1 değerini kendiniz girebilir veya  AFAD haritasından çevrim içi olarak okuyabilirsiniz.

Özellikler ve Açıklamaları

AFAD Haritasından Parametreleri Al

AFAD Haritasından paramatleri okuma işlemi için butona basıldığında ideCAD 3 aşamalı bir sihirbaz çalıştırır. Sihirbazda sırasıyla deprem yer hareketi düzeyi, zemin sınıfı ve tasarım spektrumu için haritadan nokta seçilmesini sağlayacak arayüz ekrana gelir.  Sihirbaz sonlandırıldığında parametreler otomatik okunur.

Deprem yer hareketi düzeyini seçiniz ve ileri butonunu tıklayınız.

Yerel zemin sınıfını seçiniz ve ileri butonunu tıklayınız.

Yapıya ait koordinat bilgileri ve spektrum bilgileri bu adımda girilir.

Haritadan nokta seç tıkladığında harita ekrana gelecektir. Yapının bulunduğu nokta, haritadan işaretlendiğinde, yapının koordinat bilgileri, enlem ve boylam kutucuklarına otomatik olarak eklenecektir. Daha hassas ver girişi için ayrıca enlem ve boylam kutucuklarına koordinat bilgileri doğrudan yazılabilmektedir.

Çevrimiçi tıklandığında, e-devlet üzerinden giriş yapabilecek sayfa ekrana gelecektir. Bu sayfada AFAD haritasına ulaşılıp raporlama menüsünden DD-2 ve DD-3 deprem yer hareket düzeyleri için diyalogda istenen bilgeler temin edilir. Bu bilgiler sihirbazda ilgili kutucuklara yazılır.

Çevrimdışı tıklandığında enlem boylam kutucuğunda koordinatlara göre ideCAD DD-2 ve DD-3 sütunlarını otomatik doldurulur.

İleri butonu tıklanarak Sonuç adımına geçilir ve ortadaki buton tıklanarak diyalog kapatılır.

Diyalogda verilen bilgiler kullanılarak tasarım spektrumu ideCAD tarafından otomatik oluşturulur.

Zemin sınıfı

Spektrum eğrisini belirleyen yerel zemin sınıfları yapının oturduğu zemine göre belirlenir. Seçilen zemin sınıfına göre spektrum eğrisi yenilenir. TDBY 2018 Analiz Ayarları Sihirbazında seçilen parametrelerden biridir ve sihirbaz kullanıldığında bu satır otomatik yenilenir.

Tanımlı

Deprem yönetmeliğinde zemin cinsine göre belirlenen spektrum eğrisi dışında herhangi bir eğri tanımlamak için kullanılır.

Bu satırı işaretleyip, Tanımla butonuna basarak istediğiniz tanımı yapabilirsiniz.

Lamda katsayısı

DD-2 ve DD-3 deprem parametrelerine bağlı olarak otomatik hesaplanan ve göreli kat ötelemelerinin sınırlandırılmasında kullanılan Lamda katsayısı bilgi amaçlı bu satırda gösterilmektedir.

Aşamalı İnşaat Hesabı Sekmesi

Özellikler ve Açıklamaları

Doğrusal olmayan inşaat aşaması hesabı

Datası girilen model için aşamalı inşaat hesabını etkinleştirir.

Her aşamadaki kat sayısı

Bu seçenekte, her bir aşamada göz önüne alınacak kat sayısı girilir.

Örneğin, 10 katlı bir yapı için bu değeri 1 verirsek:

Zati ve öz ağırlıkların var olduğu aşama için adım sayısı = 1.kat, 2.kat, 3.kat.....8.kat, 9.kat, 10.kat(10.aşama); toplam 10 adımda yükleme.

Duvar ve kaplama yüklerin var olduğu aşama için 10. aşamada yükleme...

Hareketli yüklerin var olduğu aşama 10. aşamada yükleme...

Örneğin, 10 katlı bir yapı için bu değeri 2 verirsek:

Zati ve öz ağırlıkların var olduğu aşama için = 1 ve 2.kat(1.aşama) , 3 ve 4.kat(2. aşama), 5 ve 6.kat(3.aşama) , 7 ve 8.kat(4.aşama), 9 ve 10.kat (5.aşama); toplam 5 adımda yükleme.

Duvar ve kaplama yüklerin var olduğu aşama için 5. aşamada yüklemedir.

Hareketli yüklerin var olduğu aşama 5. aşamada yüklemedir.

Kat inşaat süresi

Katların inşaat süreleri aynı ise bu satırda, gün olarak katın inşaat(yapım) süresi girilir. Örneğin 10 katlı binada gün sayısını 10 verirseniz, her bir kat 10 günlük süresinde inşaa edilecek demektir. Tüm katların inşaat süresi 10'ar günden 100 gün olacak demektir. Katların inşaat süreleri farklı olacaksa, alt satırda bulunan "Katlarda farklı inşaat süreleri kullan" seçeneği işaretlenir.

İlk katın(aşamanın) yükleme süresi

İkinci kat inşaatına başlanması için geçecek süre verilir.

Katlarda farklı aşama süreleri kullan

İşaretlendiğinde Her bir katın inşaat süreleri gün olarak verilir. Katların inşaat süreleri aynı olacaksa, bu satırı işaretlemek yerine yukarıda bulunan “Aşama inşaat süresi” satırını kullanabilirsiniz.

Beton karakteristiğinin zamana bağlı değişimi

Betonun zamana bağlı değişimi dikkate alınmasını sağlayan seçeneklerdir.

Zamana bağlı elastisite modulü

İnşaat yapım süresince betonun elastisite modülünün değişmesinden kaynaklanacak etkileri dikkate almak için bu seçeneği işaretleyiniz.

Sünme etkileri

İnşaat yapım süresince sünmeden doğacak etkileri dikkate almak için bu seçeneği işaretleyiniz.

Rötre etkileri

İnşaat yapım süresince rötreden doğacak etkileri dikkate almak için bu seçeneği işaretleyin.

Çimento tipi katsayısı

Betonun zamana bağlı dayanımı hesaplanırken kullanılan çimento tipi katsayısı değeridir.

Bağıl Nem RH (%)

Yapının bulunduğu ortamın neme ilişkin yüzde oranını veriniz

Rötre katsayısı

Çimento türüne bağlı bir katsayı olan Bsc verilir.

Rötre başlangıç günü

Betonun sertleşmesi için beklenen süreyi veriniz.

Süperpoze ölü yüklerin (duvar, kaplama vs) uygulanma süresi

Bu satırda, duvar ve kaplama yüklerinin var olduğu aşama için geçecek süreyi veriniz.

1. Zati ve öz ağırlıkların var olduğu aşama ; aşamadaki kat sayısı hesap adım sayısını belirler.

2. Duvar ve kaplama yüklerinin var olduğu aşama ; tüm katlar inşaa edildikten sonra, duvar ve kaplama yüklerinin var olduğu aşama sonraki hesap adımıdır.

3. Hareketli yüklerin var olduğu aşama; nihayetinde en son aşama hareketli yüklerin var olacağı aşamadır ki, bu aşama da son hesap adımıdır.

Son aşamada hareketli yükleri uygula

  1. Zati ve öz ağırlıkların var olduğu aşama ; aşamadaki kat sayısı hesap adım sayısını belirler.

  2. Duvar ve kaplama yüklerinin var olduğu aşama ; tüm katlar inşaa edildikten sonra, duvar ve kaplama yüklerinin var olduğu aşama sonraki hesap adımıdır.

  3. Hareketli yüklerin var olduğu aşama; nihayetinde en son aşama hareketli yüklerin var olacağı aşamadır ki, bu aşama da son hesap adımıdır.

Bu seçenek 3. aşamanın yapılıp yapılmayacağını belirler.

Hareketli yük katsayısı

Hareketli yüklerin var olduğu aşamada uygulanacak hareketli yük katsayısı verilir.

Hareketli yüklerin uygulanma süresi

Bu satırda, hareketli yüklerinin var olduğu aşama için geçecek süre verilir.

Çatlamış beton modeli kullanımı

Rijitlik azaltması için uygun seçeneği işaretlenir. Rijitlik azaltması yok seçilirse rijitlik azaltması yapılmaz. elastisite modülü azalt seçilirse rijitlik azaltması elastisite modülü azaltılarak uygulanır. Atalet momenti azakt seçilirse rijitlik azaltması atalet modülü azaltılarak uygulanır.

Sıcaklık Yükleri Sekmesi

Özellikler ve Açıklamaları

Tüm yapı için tek sıcaklık farkını kullan

Tüm yapı için aynı sıcaklık farkını dikkate almak için bu seçenek işaretlenir.

Sıcaklık farkı (T1)

T1 sıcaklık yüklemesinde esas alınacak sıcaklık farkı değerini verilir.

Sıcaklık farkı (T2)

T2 sıcaklık yüklemesinde esas alınacak sıcaklık farkı değerini verilir.

Her bir kat için farklı sıcaklık farkını dikkate al

Her bir kat için ayrı ayrı sıcaklık farklarını dikkate almak için bu satır tıklanır ve  T1 ve 2 sütunlarında her bir kat için T1 ve T2 yüklemesi sıcaklık değerleri verilir.

Sıcaklık yükleri için rijitlik azaltma faktörleri

Sıcaklık hesabında çatlamış eleman rijitliğini belirleyen azaltma çarpanları girilir. Kirişler, kolonlar, perdeler ve döşemeler için ayrı değerler verilebilir.

Elastisite modülü değiştir

İşaretlenirse, yan kısımda verilen azaltma katsayısı, elemanın elastisite modulü ile çarpılır.

Ecr = x.Ec

Ec=Eleman elastisite modulü

x=Azaltma faktörü

Icr=Çatlamış elemanın elastisite modulü
bilir.

Atalet momenti değiştir

İşaretlenirse, yan kısımda verilen azaltma katsayısı, elemanın atalet momenti  ile çarpılır.

Icr = x.Ic

Ic=Eleman atalet momenti

x=Azaltma faktörü

Icr=Çatlamış kesit atalet momenti

Rüzgar Yükleri Sekmesi

Özellikler ve Açıklamaları

Kaplamalara etkiyen rüzgar yükünü hesapla


Bu seçenek işaretlenirse, çelik kaplama yüzeylerine bağlı olarak, TS498’de madde 11’de verilen esaslara göre hesaplanır ve yapıya etki ettirilir. Bir altta, yapı tipini, normal ya da kule tipi yapı olarak veriniz

Normal tip yapı

Kaplamalara etkiyen rüzgar yükü hesabı için, yönetmeliklerde belirtilen yükseklik sınırına göre belirlenen yapı tipine bağlı olarak rüzgar yükünün hesaplanır. Yapı tipiniz normal yapı tipi ise bu seçeneği işaretleyin.

Kule tipinde yapı

Kaplamalara etkiyen rüzgar yükü hesabı için, yönetmeliklerde belirtilen yükseklik sınırına göre belirlenen yapı tipine bağlı olarak rüzgar yükünün hesaplanır. Yapı tipiniz normal yapı tipi ise bu seçeneği işaretleyin.

Açık yapılar için rüzgar yüklerini hesapla (TS EN 1991-1-4)

Arazi kategorisi

TS EN 1991-1-4’te madde 4.3.2 de belirtilen şartlara uygun Çizelge 4.1’de seçilen kategoridir.

Türbülans katsayısı (k1)

TS EN 1991-1-4 madde 4.4’e uygun olarak girilen k1 katsayısıdır.

Orografi katsayısı c0(z)

TS EN 1991-1-4 madde 4.3.3’te belirtilen orografi katsayısıdır.

Hava yoğunluğu (rho)

TS EN 1991-1-4 madde 4.5’te belirtilen hava yoğunluğu değeridir.

Yapısal katsayı cs

TS EN 1991-1-4 Kısım 6’da belirtilen yapısal katsayı değeridir.

Yapısal katsayı cd

TS EN 1991-1-4 Kısım 6’da belirtilen yapısal katsayı değeridir.

Rüzgar yüklerini rijit diyaframa uygula

Çelik ve betonarme yapılar için, rijit diyafram olan sistemlerde rüzgar yüklerinin kullanıcı tarafından hesaplanıp modelde rijit diyaframa etki ettirilmesini sağlar.

Kat

Rijit diyaframların bulunduğu katların kat numarası ve isimleridir.

Rüzgar X

Rijit diyaframa X yönünde etkiyen rüzgar kuvvetidir.

Rüzgar Y

Rijit diyaframa Y yönünde etkiyen rüzgar kuvvetidir.

Temel - Zemin Sekmesi

Özellikler ve Açıklamaları

Zemin birim ağırlığı

Toprak birim hacim ağırlığı girilir.

Zemin türüne göre kullanılabilecek bazı değerler:

Kil= 2.10 t/m3
Bahçe toprağı=1.70 t/m3
Kum çakıl(nemli) için=1.80 t/m3
Kum çakıl(yaş) için=2.0 t/m3
Aşınmış kenarlı selinti =1.90 t/m3
Keskin kenarlı kırma taş =1.80 t/m3 değerleri girilebilir.

Yatak katsayısı Ko

Zemin yatak katsayısı değeri girilir.

Zemin türüne göre ortalama yatak katsayısı (Ko t/m3) değerleri şunlardır:

Balçık; turba Ko<200

Kil, plastik Ko=500 ~ 1000

Kil, yarı sert Ko=1000 ~ 1500

Kil, sert Ko=1500 ~ 3000

Dolma toprak Ko=1000 ~ 2000

Kum, gevşek Ko=1000 ~ 2000;

Kum, orta sıkı Ko=2000 ~ 5000

Kum, sıkı Ko=5000 ~ 10000

Kum-çakıl, sıkı Ko=10000 ~ 15000

Sağlam şist Ko> 50000

Kaya Ko>200000

Zemin taşıma gücü(qt)

Temel taşıma gücü tasarım dayanımı verilir. Zemin raporuna göre belirlenir.

Temellerin taşıma gücü kontrolünü ortalama gerilmeye göre yap

İşaretli ise tüm yüklemelerden oluşan zemin gerilmelerinin ortalamaları alınarak, zemin taşıma gücünden küçük olup olmadığı kontrolü yapılır.

Temellerin taşıma gücü kontrolünde deprem yüklerini kullan

Temel analizi sonucunda temel taşıma gücü kontrolünde deprem etkilerinin dikkate alınması isteniyorsa işaretlenir. Bu durumda tüm depremli kombinasyonlar da zemin taşıma gücü kontrolünde dikkate alınmış olunur.

Temellerde negatif taşıma gücü kontrolü yap

Temel analizi sonucunda negatif zemin gerilmeleri çıkabilir. Bu seçenek işaretliyse, eğer temelde negatif gerilme oluşmuşsa, ideCAD, hesap sonucunda olumsuzluk mesajı verecektir.

Radye temellerin taşıma gücü kontrolünü ortalama gerilmeye göre yap

İşaretli ise, radye döşemelerde tüm yüklemelerden oluşan zemin gerilmelerinin ortalamaları alınarak, zemin taşıma gücü kontrolü yapılır.

Kirişsiz radyelerin taşıma gücü kontrolünde deprem yüklerini kullan

Kirişsiz radyede, temel analizi sonucunda zemin taşıma gücü kontrolünde deprem etkilerinin dikkate alınması isteniyorsa işaretlenir. Bu durumda deprem kombinasyonlar da zemin emniyet kontrolünde dikkate alınmış olur.

Radye temellerde negatif taşıma gücü kontrolü yap

Temel analizi sonucunda negatif zemin gerilmeleri çıkabilir. Bu seçenek işaretliyse, eğer temelde negatif gerilme oluşmuşsa, ideCAD, hesap sonucunda olumsuzluk mesajı verecektir.

Üst yapı etkileşimli çözüm

İşaretlenirse radye ve sürekli temel sitemleri üst yapı ile birlikte etkileşimli çözülürler. Temel çökmelerinden oluşan uç kuvvetler üst yapıda dikkate alınır. İşaretlenmezse üst yapı ve temel ayrı çözülür.

Mat temellerde Çoklu Eşlenik Winkler Yay yöntemini kullan

Winkler yay yönemini kullanmak için bu seçeneği işaretleyiniz.

Diyalogda şekilde verilen uzunluk ve yay faktörleri değerleri, Winkler Yöntemi için uygundur. Ancak gerekirse değiştirebilirsiniz. Uzunluk oranlarını alanların büyüklüklerini belirleyecek şekilde, B bölgesi ve C faktörlerini ise A bölgesi yay değerlerine göre birer oran olarak veriniz. ideCAD bu değerleri ortalamada Ko yatak katsayısına eşitleyecek şekilde otomatik olarak düzenleyecektir.

Radye temel - üst yapı bağlantı yöntemi

Kolon - perde yükünün dağıtılacağı alanı belirler. Düşey eleman radye bağlantısı rijit elemanlarla sağlanır. Bu bölümde belirtilen seçeneğe göre düşey eleman ve temel bağlantı alanı değişir.

Direk bağlantı ile yük kolon perde genişliği kadar bir alana verilir.

Bağlantı bölgesi büyüt ile verilen oran kadar bir alana yük dağılımı yapılır. Alan = oran * h

Kolon ve perdenin altında kalan kabuk elemanlar için kalınlık çarpanı: Kolon ve perdelerin altında yer alan sonlu eleman kalınlıkları kutucuğa girilen değerle çarpılarak hesaplar yapılır.

Yük Güvenlik Sekmesi

Özellikler ve Açıklamaları

Zati yük faktörü

Zati yüklerin ne kadar arttırılacağını belirleyen değer girilir.

Hareketli yük faktörü

Hareketli yüklerin ne kadar arttırılacağını belirleyen değer girilir.

Ak hesabı için duvar birim ağırlığı

Komşu katlar arasında dayanım düzensizliği belirlenmesinde kullanılan Ak değerinin hesabı için gerekli duvar birim ağırlığı girilir.

Alt kat Ak değerini üstteki katla aynı kullan

Seçenek işaretli ise en alt katın Ak değeri bir üst katla aynı alınacaktır. Ak değerini bir üst katla aynı alınmasını istemiyorsanız, “Analiz” menüsü altındaki “Kat parametreleri” diyalogunda Ak değerini kendiniz tanımlayabilirsiniz.

Hesap donatısı toleransı (%)

Donatı seçilirken seçilen donatının ne kadar eksik seçilebileceğini belirleyen yüzdedir. Örneğin 100 cm2 donatı gerektiren bir kesite örneğin  %2  tolerans girildiyse, donatı 98 cm2 seçilebilecek demektir. Tolerans en fazla %5 olabilir.

Kesit kontrolü toleransı (%)

Kesit tahkiki yapılırken kesit tahkikinin ne kadar bir toleransla yapılacağını belirler. Örneğin kirişlerde kesme kuvveti kontrolünde, 100  ton üst sınır olsun. Kiriş kesme kuvveti ise, 102 ton olsun.  Kesit toleransı sıfır iken hata mesajı verilecektir. Bu satıra örneğin  %3  tolerans girildiyse, kesme kuvveti 102-102*0,03= 98,94 ton olacak bu durumda kiriş üst sınır 100 ton olduğundan ideCAD kesit yetersiz mesajı vermeyecektir.

TS500 yeniden dağılım maddesini uygula

İşaretlenirse, sistem çözüldükten sonra yeniden dağılım maddesi sisteme uygulanır. İşaretlenmezse uygulanmaz.

TS498 Hareketli Yük Azaltma Maddesini Uygula

İşaretlenirse Hareketli Yük Azaltma koşulları uygulanır. İlgili maddeye göre; en az üç kattan fazla yük taşıyan yapı elemanlarının hesaplanmasında, her kat hareketli yükün toplanarak sonucun belirli kaideler içinde azaltması mümkündür. Azaltma miktarları veya ona bağlı olarak eksiltme değerleri yönetmelikte, konut, büro ve işhanları için farklı, hafif çalışma yapılan işyerleri, atölyeler, imalathaneler ve mağazalar için ayrı olarak çizelge olarak verilmiştir. Yapının kullanım amacına göre ilgili seçenek işaretlenir.

% eksiltme değeri :

a) Konutlarda, bürolarda ve işhanlarında %20'den %80'e kadar

b) Hafif çalışma yapılan işyeri, atölye, imalathane ve mağazalarda %10'dan %40'a kadar uygulanır.

Yumuşak kat tanımlama kriteri

Seçilen seçeneğe göre yumuşak kat kontrolünde kullanılan sınır değeri değişir.

Güçlendirme Sekmesi

Performans analizini seçeneklerini belirleyen sekmedir.

Özellikler ve Açıklamaları

Kirişlerde tablayı dikkate al

İşaretlenirse performans analizde kirişin kesiti, tablalı kesit olarak dikkate alınır ve tablada bulunan döşemeye ait donatılar, kirişlerin mevcut donatı alanlarına katılır. İşaretlenmezse kirişin kesiti dikdörtgen kesit olarak kabul edilir ve tablada bulunan döşemeye ait donatılar, kirişlerin mevcut donatı alanlarına katılmaz.

Kolon Vr hesabında çirozları dikkate al

İşaretlenirse performans analizde kolonda bulunan çirozlar, kolon etriyesine ilave edilerek kolon Vr hesabında dikkate alınır. İşaretlenmezse alınmaz.

Yapının bilgi düzeyi

Binalardan Bilgi Toplanması başlığında tanımlanan koşullara göre yapının bilgi düzeyi seçilir. Seçine göre bilgi düzeyi katsayıları; Sınırlı = 0.75 ve Kapsamlı = 1.00 olarak alınır.

Tanımlı kiriş pursantajları

Seçenek işaretlenirse performans analizde kiriş kapasite momentleri, verilen pursantaj değerleri dikkate alınarak hesaplanır. Üst kesitin üst bölgesini, alt ise kesitin alt bölgesini ifade eder.

Tanımlı kolon pursantajları

Seçenek işaretlenirse performans analizde kolon kapasite momentleri, verilen pursantaj değerleri dikkate alınarak hesaplanır.

Tanımlı perde pursantajları

Seçenek işaretlenirse performans analizde perde kapasite momentleri, verilen pursantaj değerleri dikkate alınarak hesaplanır.

Donatı gerçekleşme katsayısı

Donatı gerçekleşme katsayısı girilmesi durumunda mevcut donatı alanları (donatı ister betonarme diyaloğunda girilmiş olsun, ister tanımlı pursantaja göre hesaplanmış olsun) bu katsayılarla çarpılıp kapasite hesapları da bu değerlere göre yapılır. Kirişler, kolonlar ve perdeler için enine ve boyuna donatı katsayıları ayrı ayrı verilebilir.

Düşey deprem etkisini kullan

İşaretlenirse, performans analizde yükleme kombinasyonları oluşturulurken mevcut sabit, hareketli yükler ve yatay deprem etkisinden oluşan kombinasyona, düşey deprem etkilerinden oluşturulan (0.30Ez) kombinasyonu da dahil edilir.

İkincil deprem yönünü kullan

İşaretlenirse, performans analizde kombinasyonlar oluşturulurken gözönüne alınan deprem doğrultusuna dik  diğer doğrultudaki yatay deprem etkileri, 0.3 katsayısı ile çarpılıp kombinasyona eklenir.

Hareketli yük çarpanı kullan

İşaretlenirse, performans analizde hareketli yük çarpanı, kat genel ayarlarında HYK sütununa girilen değerler olarak alınır. İşaretlenmezse hareketli yük çarpanı 1 alınır.

Diğer Sekmesi

Özellikler ve Açıklamaları

Rapor alırken uygunluk kontrolü yap

Rapor alınırken yönetmelik açısından uygunluk koşulları listelenmek isteniyorsa, işaretlenir. Seçenek işaretlenmezse, ideCAD,  olumsuzluk durumlarını raporun başında projeciye bildirmeyecektir.

Obje isimlendirmesi

Eleman isimlendirmenin nasıl olacağı seçilir. Bu kısımda belirlenen seçenek ile kat parametrelerinde girilen kat indisi beraber kullanılır. Örnek verilecek olursa, kat parametrelerinde girilen kat indisi 1 olsun. İsimlendirme olarak da K101 seçeneği işaretlensin. S1 ismi S101 olarak dikkate alınacaktır. Kat genel parametrelerinde indis girilmeseydi S01 olacaktı. İsimlendirmede K1001 seçeneği işaretli ise, S1 ismi S1001 olarak dikkate alınacaktır. Kat genel parametrelerinde indis girilmeseydi bu isimlendirme S001 şeklinde olacaktı.

Statik materyal isimlendirmesi

Raporlarda görünecek donatı malzemesi isimlendirmesinin nasıl olacağı seçilir.

Döşeme analizi ve betonarme dizaynı

İşaretlendiğinde, analiz sırasında sistemdeki kirişli kirişsiz plakların ve dişli döşemelerin analizlerini ve betonarmelerini de otomatik yapar. Ancak çerçeve tasarımı için döşeme analizinin ve betonarmesinin yapılması zorunlu değildir. Analiz süresinin kısalığı önemliyse döşeme analizini daha sonra döşeme analizi butonu ile de yapabilirsiniz.

Temel analizi ve betonarme dizaynı

İşaretlendiğinde, analiz sırasında sistemdeki tüm temellerin analizini de yapar. Yapı temel etkileşimli analiz yapmıyorsanız, çerçeve tasarımı için temel analizinin yapılması zorunlu değildir. Analiz süresinin kısalığı önemliyse temel analizini en sonda temel analizi butonu ile de yapabilirsiniz.

Çevresel etki sınıfı

TS EN 206'a çizelge 1'e göre çevresel etki sınıfı listeden seçilir. Seçilen sınıfa göre düzenlenen bilgi çizim detaylarında verilen antetlerde belirtilir.


Sonraki Konu

Kat Parametreleri

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.