Skip to main content
Skip table of contents

Üçgen Asimetrik

Üçgen Asimetrik komutuyla, hazır makas tiplerinden biri olan üçgen asimetrik makas tipi hızlı bir şekilde çizilir. Makas ayarlarından makas yükseklikleri ayarlanır.

Üçgen Asimetrik Makas Şematik Çizimi:

Üçgen Asimetrik Komutunun Yeri

Ribbon menü çelik sekmesi Makro başlığından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Üçgen asimetrik komutuna tıklayın.

  • Açılan Makaslar toolbarından Ayarlar ikonunu tıklayarak Makas Ayarları diyaloğunu açın.

  • Yükseklikler sekmesinden üçgen asimetrik için h4 yüksekliğini girin.

  • Boyutlar sekmesinden l1 değerini girerek makasın tepe noktasının yerini belirleyin.

  • Tamam butonuna tıklayarak diyaloğu kapatın.

  • Fare imlecini kolonun üzerine getirin. İmleç şekil değiştirince farenin sol tuşunu tıklayın. İmleç şekil değiştirince farenin sol tuşunu tıklayın.

  • Makasın ilk noktasını belirledikten sonra, imleci ikinci kolon üzerine getirip ikinci noktanızı oluşturun. Program makası oluşturacaktır.

Makas ayarları başlığından makas ayarlarına ait detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

İşlem adımı

Makas ayarları yükseklik sekmesinde h4 değeri için 180 cm girilmesi

Boyutlar sekmesinde l1 değeri için 800 cm girilmesi

Makasın ilk noktasının oluşturulması

Makasın ikinci noktasının belirlenmesi ve makasın oluşması



JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.