Skip to main content
Skip table of contents

Yay Kubbe Oluşturma

Yay Kubbe komutu ile tam daireyi tamamlamayan yarım kubbeler, yay kubbeler oluşturulur. Kubbe komutu ise tam dairesel kubbeler oluşturmak için kullanılır.

Yay Kubbe Komutunun Yeri

Mimari Programda

Ribbon menüde Giriş sekmesi Çatı başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Statik Programda

Ribbon menüde Objeler sekmesi Çatı başlığı altından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

Yay kubbe çizmek için:

  • Ribbon menüden Yay Kubbe ikonunu tıklayın

  • Kubbe toolbarı açılacaktır.

  • Çizim alanına farenin sol tuşu ile tıklayarak kubbenin merkezini belirleyin.

  • Fareyi merkezden dışarıya doğru sürükleyin. Kubbenin sanal görüntüsü fare imleci ile birlikte hareket edecektir.

  • Kubbe yarıçapını girmek için klavyeden L tuşuna basın. İmleç koordinat kutusundaki L kutucuğuna girecektir.

  • Buraya kubbe yarıçapı girin ve klavyeden Enter tuşuna basın. Kutucuk kırmızıya dönüşecek, girilen uzunluk değerine kilitlenecektir. Çizim alanındaki kubbe görüntüsü de bu yarıçapa kilitlenecektir.

  • Fare imlecini hareket ettirin. Fare ile birlikte yay kubbenin de hareket ettiği, şeklinin değiştiği görülecektir.

  • Çizim alanını tıklayın. Yay kubbe çizilecektir. Klavyeden Esc tuşu ile komuttan çıkın.

İşlem adımı

Fare sol tuşu tıklanarak kubbe merkezinin belirlenmesi ve kubbe öngörüntüsünün oluşması

Koordinat kutusu L bölümüne 150 cm değerinin girilmesi ve Enter tuşuna basılarak kilitlenmesi

Farenin hareketine bağlı olarak yay kubbenin değişmesi

Yay kubbenin oluşması


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.