Skip to main content
Skip table of contents

Blok Yap

Blok yap komutuyla çizim alanında seçilen iki boyutlu objeler, tek obje haline gelir. Blok haline gelen obje tek tıklamayla seçilir, taşınır. Blok halindeki çizimleri Obje Parçala komutuyla iki boyutlu objeler haline getirilir.

Blok Yap Komutunun Yeri

Blok yap komutuna ribbon menü Çizimler sekmesi Değiştir başlığı altından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Ribbon menüde Blok Yap ikonunu tıklayın.

  • Bloklanacak 2 boyutlu objeleri seçin.

  • Farenin sağ tuşunu tıkladığınızda objeleriniz tek obje haline gelecektir.

İşlem adımı

Blok yap öncesi

Blok yapılacak 2 boyutlu objelerin seçilmesi

Blok yap sonrası

Bloklanan objeleri parçalamak için Obje Parçala komutunu kullanabilirsiniz.


Sonraki Konu

Obje Parçalama

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.