Skip to main content
Skip table of contents

Kütüphane Ayarları

Kütüphane Ayarları komutuyla kütüphane tipi seçimi, boyut, kot ve materyal seçimi gibi ayarlara ulaşılır.

Kütüphane Ayarları Diyaloğunun Yeri

Kütüphane komutunu çalıştırdıktan sonra ekrana gelen Kütüphane yardımcı toolbarında bulunmaktadır.

Ayrıca mimari programda ribbon menü Giriş sekmesi Objeler başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Kütüphane Sekmesi

Özellikler

Obje listesi

Tefriş elemanları, kütüphane ayarları diyaloğunda toplanmış, türlerine göre klasörler altında düzenlenmiştir. Buradan herhangi bir tefriş elemanı seçebilirsiniz.

X uzunluk/X yüzde

Seçilen elemanın X boyutudur (eni). Değiştirilebilir. Yapılan değişiklik tasarım ölçüleri baz alınarak yüzde olarak verilir. İstenirse yüzde değeri girilerek de obje boyutları değiştirilebilir.

Y uzunluk/Y yüzde

Seçilen elemanın Y boyutudur (boyu). Değiştirilebilir. Yapılan değişiklik tasarım ölçüleri baz alınarak yüzde olarak verilir. İstenirse yüzde değeri girilerek de obje boyutları değiştirilebilir.

Z uzunluk/Z yüzde

Seçilen elemanın Z boyutudur (yüksekliği). Değiştirilebilir. Yapılan değişiklik tasarım ölçüleri baz alınarak yüzde olarak verilir. İstenirse yüzde değeri girilerek de obje boyutları değiştirilebilir.

Aynı oran

Kütüphanenin herhangi bir yönünde boyut değişikliği yapıldığında, diğer yöndeki boyutlarında aynı oranda otomatik değiştirilmesi için kullanılır.

İsim

Seçilen kütüphanenin ismi yer alır. Değiştirilebilir.

Renk

Kütüphane objesinin plandaki çizim rengidir. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Kot

Duvar alt yüzünün (duvar tabanı) kat tabanından ölçülen düşey mesafesi (kotu) girilir.
Seçilen elemanın kat tabanından ölçülen düşey mesafesi (kotu) girilir.

Açı

Seçilen elemanın çizim alanındaki açısıdır (derece). Tefriş çizilirken açısı fare hareketi ile birlikte değişir. İstenirse obje açısı buradan dadeğiştirilebilir.

Aktif tarama

Kütüphane için geçerli olan tarama tipidir. İşaretlendiğinde kütüphane objesi planlarda taramalı olarak görünür.Tarama kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun tarama tipi seçilir.

Yüzey sayısı

Seçilen objenin sahip olduğu yüzey sayısını gösterir. Müdahale edilemez.

Materyal

Kutucukların sağındaki aşağı ok butonları tıklandığında, ilgili kütüphane için mevcut materyallerin listesi açılır. Bu materyallerden herhangi biri fare ile tıklanıp seçilebilir.

Tanım

Seçilen objenin tanımı yer alır. Müdahale edilemez.

Plan görüntüsü

Seçilen objenin plan çizimi verilir.

3B’de kontur olarak çiz

İşaretlenerek kütüphaneler 3 boyutta sadece çerçeve olarak gösterilir, detaylandırması yapılmaz. Projede çalışma performansını arttırmak için bu seçeneği işaretleyebilirsiniz.

Taramayı temizle

Kütüphane tarama üzerine yerleştirildiğinde, kütüphanenin altında kalan taramanın temizlenmesi (trimlenmesi) isteniyorsa bu seçenek işaretlenir.

Materyalleri 3B’de göster

İşaretlenerek, prsepektif öngörüntüsünde seçilen kütüphanelerin atanmış dokularda görüntülenmesi sağlanır.

Daima kameraya çevir

Siluet ve kütüphane objelerinin kameraya dik yerleştirilmesine gerek kalmadan otomatik olarak kameraya dik olacak şekilde çevrilmesi sağlanır

Perspektif öngörüntü

Seçilen objenin üç boyutlu görüntüsü yer alır. Üzerinde farenin sol tuşu basılı tutularak fare hareket ettirilirse, obje döndürülür. Farenin sağ tuşu tıklanarak fare hareket ettirilirse obje yakınlaştırılıp uzaklaştırılabilir. Bu şekilde objeyi üç boyutlu olarak incelemek mümkündür.

Yapı Bileşenleri Sekmesi

Yapı bileşenleri ekle: Detaylı yapı bileşenleri metrajı için tanımlanan yapı malzemelerini duvar objesine atar.

  • Yapı Bileşeni Ekle butonunu tıklayın.

  • Bileşen Seçimi diyaloğu açılacaktır.

  • Bu diyalogda sol tarafta bulunan listeden malzeme ile ilgili klasörü tıklayın. Kullanmak istediğiniz malzemeyi seçin.

  • Sağ tarafta bulunan parametreleri ayarlayın.

  • Tamam butonu tıklayın. “Bileşen Seçimi” diyaloğu kapanacaktır. Yapı Bileşenleri sekmesinde malzemeye ait özet bir satır görünecektir. Bir objeye birden fazla malzeme ataması yapılabilir.

Bileşen seçimi diyaloğu kullanım bölümünde bulunan parametreler şunlardır:

Değişiklik yok: Söz konusu obje için atanacak malzemenin miktarı, daha önce malzeme tanımında belirlendiği büyüklükte kullanılması istendiği zaman işaretlenir.

Yüzde oranı: Bu satır, daha önce malzeme tanımında belirlenen miktarın, aynı diyalogda bulunan “Değer 1” satırında girilen değer kadar yüzdesi ile kullanılmak istendiği zaman işaretlenir. Örneğin, malzeme miktarı 70 ise, “Değer 1” satırında 40 yazıyorsa, malzeme miktarı %40’ı kadar kullanılacak demektir.

Yeni tanımlı: Bu satır, daha önce malzeme tanımında belirlenen miktarın yerine aynı diyalogda bulunan “Değer 1” satırında girilen miktarın kullanılması için işaretlenir.

Çarpan: Bu satır, daha önce malzeme tanımında belirlenen miktar ile aynı diyalogda bulunan “Değer 1” satırında girilen değerin çarpımın sonucunda bulunan değerin miktar olarak kullanılması için işaretlenir.

Kesirli: Bu satır, daha önce malzeme tanımında belirlenen miktarın aynı diyalogda bulunan “Değer 1” ve “Değer 2” satırlarında girilen değerlerin oluşturduğu kesir değeri kadar kullanılması için işaretlenir. “Değer 1” pay “Değer 2” paydadır.

Oranla: Malzemenin hangi ölçeğe -alana, çevreye, uzunluğa vs.-, bölgeye -yan alan, üst, kenar vs.- oranlanacağı belirlenir. Oranla liste kutusunun içeriği işlem yapılan objeye ve malzemenin ölçüsüne göre otomatik belirlenir. Örneğin kolon için işlem yapılıyorsa farklı bir liste, kütüphane için işlem yapılıyorsa farklı bir liste, hacim ise farklı bir liste, alan ise farklı bir liste oluşacaktır.

Oranla listesinde kütüphane objesi ve malzeme ölçüsüne göre beliren satırlar şunlardır.

Kütüphane

Ölçü

Listede çıkan

Açıklama

Sabit

Bağımsız

Kullanılan sabit ölçü, miktar olarak aynen kullanılacak demektir.

Uzunluk

Bağımsız

Malzeme tanımlanırken bulunan uzunluk ölçüsü, uzunluk değeri olarak aynen kullanılacak demektir.

X boyu

Malzeme tanımlanırken bulunan uzunluk ölçüsü ile kütüphanenin X boy değeri  çarpılarak, malzemenin uzunluğu bulunacak  demektir.

Y boyu

Malzeme tanımlanırken bulunan uzunluk ölçüsü ile kütüphanenin Y boy değeri  çarpılarak, malzemenin uzunluğu bulunacak  demektir.

Z boyu

Malzeme tanımlanırken bulunan uzunluk ölçüsü ile kütüphanenin Z boy değeri  çarpılarak, malzemenin uzunluğu bulunacak  demektir.

Alan

Bağımsız

Malzeme tanımlanırken bulunan alan ölçüsü, alan değeri olarak aynen kullanılacak demektir.

Hacim

Bağımsız

Malzeme tanımlanırken bulunan hacim ölçüsü, hacim değeri olarak aynen kullanılacak demektir.

Sayı

Bağımsız

Malzeme tanımlanırken bulunan sayı ölçüsü,  sayı değeri olarak aynen kullanılacak demektir.

Sayı

Malzeme tanımlanırken bulunan sayı ölçüsü,  sayı değeri olarak aynen kullanılacak demektir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.