Skip to main content
Skip table of contents

Chamfer

Chamfer komutuyla çizim alanında kendileri ya da doğrultuları kesişen çizgiler birleştirilir. Seçilen 2 sürekli çizgiyi birleştirmek için belirlenen uzaklık değerlerine göre yeni bir çizgi kullanılır.

Chamfer Komutunun Yeri

Chamfer komutuna ribbon menü Çizimler sekmesi Değiştir başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Fillet - Chamfer Ayarları

Özellikler

1.uzaklık, chamfer işlemi sırasında, seçilen ilk doğrunun, kesişme noktasından itibaren ne kadar kısalacağını belirler.

2.uzaklık ise seçilen ikinci doğrunun, kesişme noktasından itibaren ne kadar kısalacağını belirler.

Yarıçap, birleştirmede kullanılacak yayın yarıçapını belirler.

İşlem Adımları

  • Ribbon menüde Chamfer ikonunu tıklayın.

  • Birinci ve ikinci çizgiyi tıklayın.

  • Çizgiler başka bir çizgi aracılığı ile birleşecektir.

İşlem adımı

Birinci çizginin seçilmesi

İkinci çizginin seçilmesi

Chamfer sonrası


Sonraki Konu

Fillet

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.