Skip to main content
Skip table of contents

Yapı Bileşenleri Metraj Raporları

Yapı bileşenleri objelere atandıktan sonra yapı bileşenleri metraj raporları hazırlanır.

Yapı Bileşenleri Metrajı Komutunun Yeri

Ribbon menü Araçlar sekmesi Metraj başlığından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Yapı Bileşenleri Metrajı ikonunu tıklayın.

  • Rapor Seçin diyaloğu açılacaktır.

  • Diyalogdan Bileşenlerine Göre Gruplandırılmış Yapı Bileşenleri Raporu, Katlara Göre Gruplandırılmış Yapı Bileşenleri Raporu veya Genel Yapı Bileşenleri Raporu satırlarından birini seçin.

  • Tamam butonunu tıklayın. Rapor oluşacaktır.

Örnek bileşenlerine göre gruplandırılmış yapı bileşenleri raporu sayfası

Örnek katlara göre gruplandırılmış yapı bileşenleri raporu sayfası

Örnek genel yapı bileşenleri raporu sayfası


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.