Skip to main content
Skip table of contents

Kabuk Elemanların Sonuçları

Kabuk elemanların sonuçları yapı modeli üzerinden incelenir.

Kabuk Eleman Görünümü Özelliğinin Yeri

Ribbon menü Analiz ve Tasarım Görüntüleme sekmesi Kabuk Elemanlar Başlığı başlığı altından yapı elemanlarından birine tıklayarak Kabuk Sonuçları sekmesinden ulaşabilirsiniz.

Görüntülenecek Kabuk Elemanın Seçilmesi

İncelemek istenen kabuk elemanları bileşen listesinden seçilir.

Kabuk elemanlar ve örnekleri

Yapı ile beraber çözülen kabuk elemanlar

Yapıda bulunan kabuk elemanların tümü birlikte gösterilir.

Yapıda bulunan tüm kabuk elemanlarının negatif ve pozitif işaret bölgelerine göre örnek M11 diyagramı:

Döşeme sonuçları

Düşey yükler, M11 moment diyagramı için örnek:

Radye sonuçları

Radye döşemesi deprem yüklemesi altında üst bölge donatı alanları diyagramı örneği:

Kubbe ve tonoz sonuçları

Kubbe ve tonoz için düşey yükler altında öteleme diyagramı örneği:

Merdiven sonuçları

Yapı içinde temelden üst kat döşemesine mesnetlenmiş, ara sahanlığı boşta, iki kollu uzay merdivenin örnek öteleme diyagramı:

Havuz sonuçları

Havuz moment diyagramı örneği:

Kabuk Elemanlar için Görüntülenecek Özelliğin Seçilmesi

İncelemek istenen iç kuvvet, öteleme ya da donatı alanı listeden seçilir.

Özellikler

Ötelemeler

Seçilen kombinasyona göre kabuk elemanların deplasmanlar diyagramı gösterilir.

M11, M22, M12, V13, V23, F11, F22, F12

Seçilen kesit tesirlerine göre diyagram gösterilir. Daha detaylı bilgi için Kabuk Elemanların Lokal Aksları

As 1-Alt taraf, As 1-Üst taraf, As 1-Görünen taraf, As 2-Alt taraf, As 2-Üst taraf, As 2-Görünen taraf Seçilen bölgeye göre donatı alanları diyagramı gösterilir.

Taban basıncı

Radye temellerin taban basınç diyagramını gösterir.

Taban basıncı kontrolü

Radye temellerin taban basıncının analiz ayarlarında verilen zemin taşıma gücü(qt) aşıp aşmadığı kontrol diyagramını gösterir. Kırmızı bölgeler kontrolün sağlanmadığı anlamına gelmektedir.

Kabuk Sonuçları Sekmesi

Özellikler

Ağları göster

Kabuk elemanlarda oluşturulan sonlu eleman ağlarını görüntülemek için işaretleyebilirsiniz

Lokal akslar

İşaretlenirse elemanların lokal aksları elemanlar üzerinde gösterilir.

Betonarme aks sonuçları

Plaklara ait hesap akslarının moment diyagramlarını yapı üzerinde gösterir.

İşaretleriyle göster

Kabuk elemanlarda oluşan iç kuvvetlerin işaretlerine göre renklendirilmesi için işaretleyebilirsiniz.

Zarf sonuçlarında min. değeri göster

Tasarım zarflarında elde edilen minimum iç kuvvetleri gösterir.

Sıcak bölge skalası

Deformasyonları azdan çoğa doğru koyu kırmızı ve sarı arasında renk tonlaması yaparak, deformasyonların hızlıca incelenmesini sağlar.

Ölçek çarpanı

Seçenek işaretli değilse iç kuvvet diyagramları için programın uygun gördüğü ölçek çarpanı uygulanır. İşaretlenirse solunda yer alan kutucuğa istenilen ölçek çarpanı değeri elle girilebilir.

Tanımlı değer aralığı

Seçenek işaretlenip sağdaki kutuculara kabuk elemanlarda incelenmek istenen iç kuvvet değerinin alt ve üst sınırları girilebilir. Kabuklar üzerinde iç kuvvet dağılımı gösteren renk skalası girilen sınır değerlere göre tekrar düzenlenir.

Mevcut donatı alanı

Kabuk elemanların donatı sonuçlarını incelerken manuel olarak yazılan donatının, ilgili yük kombinasyonunca gerekli olan donatı alanını karşılayıp karşılamadığı buradan gösterilebilir. Eğer girilen çap ve aralık ilgili yük kombinasyonunca gerekli alana eşit ya da fazla ise diaygram mavi renge boyanır.

Bileşen

İncelenmek istenen kabuk elemanlar bileşen listesinden seçilir.

Kombinasyon

Listeden uygun yük kombinasyonu seçilerek bu kombinasyondan dolayı elemanlarda oluşan, bileşen sekmesinde seçilmiş, iç kuvvetler grafik olarak yapı üzerinde incelenebilir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.