Skip to main content
Skip table of contents

İstinat Duvarı Analizi

İstinat Duvarı Analizi komutu kullanılarak zemin ve dolgu özellikleri tanımlanmış istinat duvarlarının analizi yapılır.

İstinat Duvarı Analizi Komutunun Yeri

Ribbon menü Analiz ve Tasarım sekmesi Analiz başlığı altından İstinat Duvarı Analizi komutuna ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • İstinat Duvarı analizi yapmak istediğiniz kata geçiniz.

  • Analiz Tasarım ikonu altında bulunan İstinat Duvarı Analizi ikonunu tıklayınız.

  • İstinat Duvarı Analizi tamamlandıktan sonra “Sonuçları görmek ister misiniz?” mesajı ile bir onay ekranı görünecektir.

  • Evet butonuna tıkladığınız İstinat Duvarı analiz sonuçları görüntülenecektir.

  • Hayır butonu tıklandığında analiz bitmiş olacak ancak İstinat Duvarı analiz sonuçları ekranı görünmeyecektir.

Analiz + Tasarım menüsü altında bulunan İstinat Duvarı ikonu tıklanarak sonuç ekranı ayrıca görüntülenebilmektedir.


Sonraki Konu

Kuyu Temel Analizi

İlgili Konular

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.