Skip to main content
Skip table of contents

Break

Break komutuyla, çizim alanında yer alan 2 boyutlu obje (çizgi, çember, yay) arasında boşluklar oluşturulur. Seçilen 2 boyutlu obje üzerinde belirlenen iki nokta arasındaki bölüm silinir, iki obje haline gelir. Bazı 3 boyutlu objelerde (duvar,perde) break komutuyla belirlenen noktadan ikiye bölünür.

Break Komutu Yeri

Break komutuna ribbon menü Çizimler sekmesi Değiştir başlığı altından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Ribbon menüde Break ikonunu tıklayın.

  • Silme işlemi yapmak istediğiniz iki boyutlu objeyi seçin. İmlecin şekli değişecektir.

  • Çizgi üzerinde iki nokta işaretleyin. İşaretlenen iki nokta arası silinecektir.

İşlem adımı

Break işlemi için iki boyutlu obje seçilmesi

Çizgi üzerinde iki nokta belirlenmesi

Break işlemi sonrası

Not: Çemberde seçme işlemi saat akrebinin yönünde yapılırsa seçilen iki nokta arasının dışındaki çizgi silinir.

İşlem adımı

Break işlemi için çember objesinin seçilmesi

Çember üzerinde iki nokta belirlenmesi

Break işlemi sonrası


Sonraki Konu

Böl

İlgili Konular

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.