Skip to main content
Skip table of contents

Dosyaya Kopyala/Dosyadan Yapıştır

Bir projeden diğer bir projeye kopyalama yapılacaksa ya da oluşturulan çizimler istenildiği zaman yeni projelerde kullanılmak istenirse Dosyaya Kopyala ve Dosyadan Yapıştır komutları kullanılır.

3 boyutlu objeler sadece 3 boyutlu kat pencerelerine yapıştırılabilir. 2 boyutlu objeler hem 2 boyutlu, hem de 3 boyutlu pencerelere yapıştırılabilir.

Dosyaya Kopyala/Dosyadan Yapıştır Komutlarının Yerleri

Ribbon menüde ekranın sol üst köşesinde yer alan ideCAD logusu altındaki menüden ulaşabilirsiniz.

image-20240514-122432.png

İşlem Adımları - Dosyaya Kopyala

Dosyaya kopyalama yapmak için:

 • Dosyaya Kopyala satırını tıklayın.

 • Kopyalanacak objeleri seçip farenin sağ tuşunu tıklayın.

 • Sol tuş ile baz noktayı verin.

 • Karşınıza Blok Kaydet penceresi gelecektir.

 • Dosya Adı satırına bir isim yazın (uzantısı blk) ve Tamam butonunu tıklayın.

 • Seçilen objeler verdiğiniz isimle blk uzantılı dosya altında saklanacaktır.

İşlem adımı

Kopyalanacak objeleri seçme

Baz noktasının verilmesi

İsim vererek kaydetme

Dosyaya kopyaladığınız bu objeleri Dosyadan Yapıştır komutuyla tekrar kullanabilirsiniz.

İşlem Adımları - Dosyadan Yapıştır

Dosyadan yapıştır yapmak için:

 • Dosyadan Yapıştır satırını tıklayın.

 • Karşınıza Blok Yükle penceresi gelecektir.

 • Oluşturduğunuz blk uzantılı dosyanızı seçin ve aç deyin.

 • Farenin sol tuşu ile tıklayarak belleğe kopyalanan objeleri çağırın.

 • Objelerin öngörüntüsü belirecektir, farenin hareketiyle beraber hareket edecektir.

 • Objeleri yapıştırmak istediğiniz noktayı tıkladığınızda çiziminiz yerleşecektir.

İşlem adımı

Blok yükle penceresinden istenilen dosyanın seçilmesi

Farenin sol tuşu tıklanarak seçilen dosyanın çalışması ve öngörüntüsünün oluşması

Yapıştırılmak istenen noktanın tıklanarak çizimin oluşması

 • Tamam butonu tıklanıp diyalogdan çıkıldığınızda seçilen objenin katmanı değişecektir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.