Yükler Görünümü özelliği ile yapı modeli yük tipine göre incelenebilir.

Yükler Görünümü Özelliğinin Yeri

Ribbon menü Analiz ve Tasarım Görüntüleme sekmesi Yükler başlığı altından yük tipi komutlarından birine tıklayarak Yükler sekmesinden ulaşabilirsiniz.

Ayrıca ribbon menü Betonarme sekmesi Analiz ve Tasarım Görüntüleme başlığı altından Analiz Modeli komutuna tıklayarak da Yükler sekmesine ulaşabilirsiniz.

Yük Tipleri

Zati yük

Yapının kendi ağırlığından dolayı oluşan yükleri gösterir.

Kullanıcı tanımlı yükler

Kullanıcının elemanlara veya düğüm noktalarına tanımladığı yükleri gösterir.

Duvar yükleri

Yapı elemanlarında tanımlı olan duvar yükleri gösterir.

Duvar yükleri

Döşemelere tanımlanan duvar yükleri de analiz modelinde gösterilir.

Hareketli yükler

Elemanlarda tanımlı olan hareketli yükleri gösterir.

Elemanlara etkiyen döşeme yükleri

Döşemelerin yapı elemanlarına aktardığı yükleri gösterir.

Rüzgar Yükleri

Elemanlara etkiyen rüzgar yükünü gösterir.

Otomatik yatay yükler

Yapı analizi sonucunda otomatik olarak oluşturulan yatay yükleri gösterir.

Aşık yükleri

Aşıklara etkiyen yükleri gösterir.

Kar yükleri

Kar yüklerini gösterir

Aşıklardan etkiyen yükler

Aşıkların bağlı oldukları kirişlere ve kolonlara aktardığı noktasal yükleri gösterir.

Kaplama Yükleri

Kaplama elemanlarına etkiyen yükleri gösterir.

Tanımlı Deplasmanlar

Yapının düğüm noktalarına tanımlanmış deplasmanlardır. TBDY 2007

Kren Yükleri

Kren bulunan yapılarda, krenden dolayı oluşan yüklerdir.

Yükler Sekmesi

Özellikler

Birimleri göster

İşaretlenirse yüklere ait birimler yapı üzerinde gösterilecektir.

Ölçek çarpanı

Seçenek işaretli değilse yük diyagramları için programın uygun gördüğü ölçek çarpanı uygulanır. İşaretlenirse solunda yer alan kutucuğa istenilen ölçek çarpanı değeri elle girilebilir.

Yük tipi

Yük tiplerini incelerken dikkat edilmesi gereken konu ilgili yük tipini listeden seçtikten sonra Kombinasyon başlığı altında ki yük durumunun da doğru olanın seçilmesi gereklidir. Aksi takdirde incelenmek istenilen yükler görüntü penceresinde gösterilmeyecektir.

Filtre

Listede yer alan “Düğüm noktası yükleri, Eleman yükleri, Kabuk yükleri” satırları işaretlenirse tüm elemanlara ait yükler yapı üzerinde gösterilir. Gösterilmemesini istediğiniz yüklerin işaretini kaldırmanız ekrandan filtrelenmesi için yeterlidir. Listede yer alan "Momentler, Kuvvetler, İkisi birden" seçeneklerinden biri işaretlenerek gösterilmesi istenilen seçenek belirlenebilir.

Kombinasyon

Seçilen yük tipini içeren yük durumları listelenir. Listeden uygun yük durumu seçilerek yüklemeler yapı üzerinden incelenebilir.