Skip to main content
Skip table of contents

Kolon-Kiriş Rijitleştirilmiş Alın Levhalı Birleşim Tanımlama

Kolon-Kiriş Rijitleştirilmiş Alın Levhalı Birleşim komutu ile kolon-kiriş birleşimi tanımlanır.


Kolon-Kiriş Rijitleştirilmiş Alın Levhalı Birleşim Komutunun Yeri

Ribbon menü Birleşim sekmesi Konstrüktif Birleşimler başlığı altından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

Hızlı Çizim Modu Açık

  • Çelik menüsünden Kolon-Kiriş Rijitleştirilmiş Alın Levhalı Birleşim satırını tıklayın.

  • 3 Boyutlu perspektif görüntüden sıra ile birleştirmek istediğiniz elemanları tıklayın.

  • Birleşim oluşacaktır.

Hızlı Çizim Modu Kapalı

  • Çelik menüsünden Kolon-Kiriş Rijitleştirilmiş Alın Levhalı Birleşim satırını tıklayın.

  • 3 Boyutlu perspektif görüntüden kolonu tıklayın.

  • Birleşim varsayılan ayarlarla oluşacaktır.

Kolon-Kiriş Rijitleştirilmiş Alın Levhalı Birleşim Ayarları Diyaloğunun Yeri

Birleşimi seçip farenin sağ tuşuna tıklayın. Açılan sağ tuş menüden Özellikler satırını tıklayın.

Kolon-Kiriş Rijitleştirilmiş Alın Levhalı Birleşim Diyaloğu

Alın Levhaları Sekmesi

image-20240520-121504.png

Özellikler

Alın levhası

Alın levhası değerler girilerek belirlenir. Girilecek değerler şematik çizimde gösterilmektedir.

Alın levhası 2

Alın levhası değerler girilerek belirlenir. Girilecek değerler şematik çizimde gösterilmektedir.

Şematik çizim

Birleşim ve levha değerleri şematik çizim üzerinde gösterilir.

Öngörüntü

image-20240520-121826.png

Birleşimin öngörüntüsü yer alır. Yapılan seçim ve girilen değerler öngörüntü de eşzamanlı olarak takip edilebilir.

Berkitme Sekmesi

image-20240520-121522.png

Özellikler

Berkitme levhası

Berkitme levhası değerler girilerek belirlenir. Girilecek değerler şematik çizimde gösterilmektedir.

Şematik çizim

Birleşim ve levha değerleri şematik çizim üzerinde gösterilir.

Öngörüntü

image-20240520-121820.png

Birleşimin öngörüntüsü yer alır. Yapılan seçim ve girilen değerler öngörüntü de eşzamanlı olarak takip edilebilir.

Rijitleştiriciler Sekmesi

image-20240520-121535.png

Özellikler

Rijitleştiriciler

Rijitleştiriciler değerler girilerek belirlenir. Girilecek değerler şematik çizimde gösterilmektedir.

Tepe levhaları

Tepe levhası değerler girilerek belirlenir. Girilecek değerler şematik çizimde gösterilmektedir.

Şematik çizim

Birleşim ve levha değerleri şematik çizim üzerinde gösterilir.

Öngörüntü

image-20240520-121815.png

Birleşimin öngörüntüsü yer alır. Yapılan seçim ve girilen değerler öngörüntü de eşzamanlı olarak takip edilebilir.

Kesimler Sekmesi

image-20240520-121546.png

Özellikler

Kesimler

Levhaların sahada kolay montajı için şev kullanılmasına, şev tipine ve geometrik özellikleri değer girilerek belirlenir.

Şematik çizim

Kesim değerleri şematik çizim üzerinde gösterilir.

Öngörüntü

image-20240520-121808.png

Birleşimin öngörüntüsü yer alır. Yapılan seçim ve girilen değerler öngörüntü de eşzamanlı olarak takip edilebilir.

Bulonlar Sekmesi

image-20240520-121557.png

Özellikler

Yatay yerleşim

Bulonların yatay adet ve yerleşim uzaklık değeri girilir. Girilecek değerler şematik çizimde gösterilmektedir.

Grup 1

Bulonların sayısı, kirişe ve diğer bulonlara uzaklık değerleri girilir. Girilecek değerler şematik çizimde gösterilmektedir.

Grup 2

Bulonların sayısı, kirişe ve diğer bulonlara uzaklık değerleri girilir. Girilecek değerler şematik çizimde gösterilmektedir.

Grup 3

Bulonların sayısı, kirişe ve diğer bulonlara uzaklık değerleri girilir. Girilecek değerler şematik çizimde gösterilmektedir.

Bulon özellikleri

Bulon özellikleri butonu tıklanarak Delik ve Bulon Paramatreleri diyaloğu açılır. Bulon özellikleri bu diyalogdan ayarlanır.

Şematik çizim

Birleşim ve bulon yerleşim değerleri şematik çizim üzerinde gösterilir.

Öngörüntü

image-20240520-121802.png

Birleşimin öngörüntüsü yer alır. Yapılan seçim ve girilen değerler öngörüntü de eşzamanlı olarak takip edilebilir.

Kaynaklar Sekmesi

image-20240520-121619.png

Özellikler

Kaynaklar

Birleşim yerlerine yapılacak kaynakların kalınlık, tip ve açı değerleri verilir. Şantiyede yapılıp yapılmayacağı bilgisi girilir.

Kaynak elektrodu

Tasarım girdilerinde kaynak elektrotlarının dayanımları tanımlanır. Kaynak birleşiminde yer alan ana eleman dayanımı, kaynak dayanımından daha az dayanıma sahip olması koşulu kontrol edilir.

Kaynak elektrodu oluşturmak için "Yeni Oluştur" tıkladıktan sonra açılan diyalogda "Ad" ve "Dayanım" bilgilerini verin.

Kaynak geometrisi program tarafından otomatik belirlenir. Birleşim özelliklerini kolayca belirlemek için bu özellikler değiştirilebilir. Geometri özellikleri endüstri standartlarına uygun ve AISC’ de belirtildiği formdadır.

Şematik çizim

Birleşim ve kaynak değerleri şematik çizim üzerinde gösterilir.

Öngörüntü

image-20240520-121753.png

Birleşimin öngörüntüsü yer alır. Yapılan seçim ve girilen değerler öngörüntü de eşzamanlı olarak takip edilebilir.

Tasarım Girdileri Sekmesi

image-20240520-121649.png

Tasarım girdilerinde birleşim elemanları malzemesi tanımlanır.

image-20240517-123843.png

Gerekirse listeyi tıklayıp "yeni birleşim elemanları malzemesi" tanımlayın. Birleşim elenaları malzemesi oluşturmak için "Yeni Oluştur" tıkladıktan sonra açılan diyalogda "Malzeme tanımı" ve "Malzeme değerleri" bilgilerini verin.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.