Betonarme tasarım sonuçları yapı modeli üzerinden incelenir.

Betonarme Tasarım Sonuç Görünümü Özelliğinin Yeri

Ribbon menü Analiz ve Tasarım Görüntüleme sekmesi Sonuç başlığı Betonarme Yetersizlikler komutu altında yer alan komutlardan birine tıklayarak Betonarme Tasarım sekmesinden ulaşabilirsiniz.

Ayrıca ribbon menü Betonarme sekmesi Analiz ve Tasarım Görüntüleme başlığı altından Analiz Modeli komutuna tıklayarak da Betonarme Tasarım sekmesine ulaşabilirsiniz.

Sonuç Tipleri

Sonuç tipleri ve örnekleri

Boyuna donatı pursantajı (%-Kolonlar)

Farklı pursantaja sahip kolonlar görünüş penceresinde farklı renklere boyanırlar. Ekranın solundaki skaladan hangi rengin yüzdesel olarak hangi pursantaj değerine karşılık geldiği görülebilir.

Boyuna donatı pursantajı (%-Perdeler)

Farklı pursantaja sahip perdeler görünüş penceresinde farklı renklere boyanırlar. Ekranın solundaki skaladan hangi rengin yüzdesel olarak hangi pursantaj değerine karşılık geldiği görülebilir.

Boyuna donatı pursantajı (%-Kiriş açıklıkları)

Farklı açıklık pursantajına sahip kirişler görünüş penceresinde farklı renklere boyanırlar. Ekranın solundaki skaladan hangi rengin yüzdesel olarak hangi pursantaj değerine karşılık geldiği görülebilir.

Boyuna donatı pursantajı (%-Kiriş mesnetleri)

Farklı mesnet pursantajına sahip kirişler görünüş penceresinde farklı renklere boyanırlar. Ekranın solundaki skaladan hangi rengin yüzdesel olarak hangi pursantaj değerine karşılık geldiği görülebilir.

Kesme kapasitesi yetersizliği

Kesme kapasitesi yönünden yeterli olamayan elemanlar görünüş penceresinde kırmızı renge boyanır. Yeterli olanlar yeşil renkte görünür.

Donatı alanı yetersizliği

Kesitindeki mevcut donatısı gereken donatıdan küçük olan elemanlar görünüş penceresinde kırmızı renge boyanır. Yeterli olanlar yeşil renkte görünür.

Kritik perde yüksekliği

TBDY 7.6.2’e tanımlanan koşullara göre kritik perde yüksekliği teşkil edilen perdelerin kritik bölge yüksekliği kırmızı renkle, kritik bölge dışında kalan yüksekliği yeşil renkle gösterilir.

Sehim sınırı aşılması

Sehim sınırını aşan kirişler görünüş penceresinde kırmızı renkte boyanır.

Çatlak sınırı aşılması

Çatlak sınırını aşan kirişler görünüş penceresinde kırmızı renkte boyanır.

Maksimum donatı pursantaj sınırını aşan elemanlar

Elemanın mevcut donatı oranı parametre ayarlarında belirtilen maksimum pursantaj değerini aşıyorsa, ilgili elemanlar görünüş penceresinde kırmızı renge boyanır.

Kolon-kiriş birleşim bölgesi güvensizliği

Yüksek sünek kolonlarda, TBDY 2018 7.5.2 maddesini sağlamayan kolon-kiriş birleşimleri varsa, bu birleşimi oluşturan kolonlar ve bu kolonlara bağlanan kirişler kırmızı renkte boyanır.

Zımbalama kontrolü (kat döşemeleri)

Kat döşemelerinde farklı zımbala değerine sahip kolon ve perdeler görünüş penceresinde farklı renklere boyanır. Ekranın solundaki skaladan hangi rengin oransal olarak hangi zımbalama değerine karşılık geldiği görülebilir. Oranı 1'den büyük elemanlar kırmızı ile boyanır.

Zımbalama kontrolü (radye döşemeleri)

Radye temelde farklı zımbala değerine sahip kolon ve perdeler görünüş penceresinde farklı renklere boyanır. Ekranın solundaki skaladan hangi rengin oransal olarak hangi zımbalama değerine karşılık geldiği görülebilir. Oranı 1'den büyük elemanlar kırmızı ile boyanır.

Eksenel kapasite yetersizliği

Kolona gelen düşey yükler eksenel kapasitesini aşıyorsa ilgili kolon görüntü penceresinde kırmızı olarak boyanır.

Yetersiz donatı kenetlenme boyu

Kiriş parametrelerinde TBDY 2018 7.4.3.1 maddesi seçeneği aktifse, bu kritere uymayan elemanlar görünüş penceresinde kırmızı olarak boyanır.

Betonarme kapasite oranı

Farklı kapasite oranına sahip elemanlar görünüş penceresinde farklı renklere boyanır. Ekranın solundaki skaladan hangi rengin oran değerine karşılık geldiği görülebilir. Oranı 1'den büyük elemanlar kırmızı ile boyanır.

Yetersiz burulma dayanımı

Burulma kapasitesini aşan elemanlar görünüş penceresinde kırmızı renkte boyanır.

Tüm yetersizlikler

Yukarıda açıklanan yetersizliklerden herhangi birini ya da bir kaçını içeren elemanlar varsa bunlar görünüş penceresinde kırmızı olarak boyanırlar.

Performans analizi-gevrek elemanlar

Doğrusal performans analizi sonucunda gevrek elemanlar varsa bunlar görünüş penceresinde kırmızı renge boyanır.

Performans analizi

Seçilen bir yükleme durumu için elemanlarda oluşan hasar durumları görünüş penceresinde yapı üzerinde gösterilir. Hangi rengin hangi hasar durumunu gösterdiği ekranın solunda yer alan renk skalasından görülebilir.

Betonarme Tasarım Sekmesi

Özellikler

Veri

Listede yer alan seçeneklerinden herhangi biri seçilerek görünüş penceresine yer alan yapı modeli üzerinde kullanıcı tarafından belirlenen verilerin gösterilmesi sağlanabilir.

Sonuç

Listede yer alan seçeneklerinden herhangi biri seçilerek görünüş penceresine yer alan yapı modeli üzerinde kullanıcı tarafından belirlenen verilerin gösterilmesi sağlanabilir. Betonarme tasarım sonuçları başlığından detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Değerleri göster

İşaretlenirse diyagramlara ait değerler yapı üzerinde gösterilecektir.

Dolu gövdeli gösterim

İşaretlenirse çerçeve sistem dolu gövdeli(katı) olarak gösterilir. İşaretlenmezse çizgi(çubuk) olarak gösterilir.