Skip to main content
Skip table of contents

Soldan Üçgen Eğimli

Soldan Üçgen Eğimli komutuyla, hazır makas tiplerinden biri olan soldan üçgen eğimli makas tipi hızlı bir şekilde çizilir. Makas ayarlarından makas yükseklikleri ayarlanır.

Soldan Üçgen Eğimli Makas Şematik Çizimi:

Soldan Üçgen Eğimli Komutunun Yeri

Ribbon menü çelik sekmesi Makro başlığından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Soldan üçgen eğimli komutuna tıklayın.

  • Açılan Makaslar toolbarından Ayarlar ikonunu tıklayarak Makas Ayarları diyaloğunu açın.

  • Yükseklikler sekmesinden soldan üçgen eğimli için h4 yüksekliğini girin.

  • Tamam butonuna tıklayarak diyaloğu kapatın.

  • Fare imlecini kolonun üzerine getirin. İmleç şekil değiştirince farenin sol tuşunu tıklayın.

  • Makasın ilk noktasını belirledikten sonra, imleci ikinci kolon üzerine getirip ikinci noktanızı oluşturun. Program makası oluşturacaktır.

Makas ayarları başlığından makas ayarlarına ait detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

İşlem adımı

Makas ayarları yükseklik sekmesinde h4 değeri için 200 cm girilmesi

Makasın ilk noktasının oluşturulması

Makasın ikinci noktasının belirlenmesi ve makasın oluşmasıJavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.