Skip to main content
Skip table of contents

Çapraz Uç Birleşimi Tanımlama

Çapraz Uç Birleşimi komutu ile çelik çaprazların uç noktalarına birleşim tanımlanır.


Çapraz Uç Birleşimi Komutunun Yeri

Ribbon menü Birleşim sekmesi Birleşim başlığı altından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

Çelik çapraz tanımlandığında program bu birleşimleri otomatik yapar. Bununla birlikte, otomatik yapılan birleşim silinip yenisi de yapılabilir.

  • Çelik menüsünden Çapraz Uç Birleşimi-109 satırını tıklayın.

  • 3 Boyutlu perspektif görüntüden sırasıyla, önce çaprazı tıklayıp farenin sağ tuşuna basın.

  • Sonra sırasıyla çaprazla birleşen kololnarı ve/veya kirişleri tıklayın.

  • Birleşim varsayılan ayarlarla oluşacaktır.

Çapraz Uç Birleşimi Ayarları Diyaloğunun Yeri

Oluşan birleşimi seçilip farenin sağ tuşuna tıklayın. Açılan sağ tuş menüden Özellikler satırını tıklayın.

Çapraz Uç Birleşimi Ayarları Diyaloğu

Ana Levha Sekmesi

Özellikler

Levha boyutları

Levhanın boyutları değerler girilerek belirlenir. Girilecek değerler şematik çizimde gösterilmektedir.

Şematik çizim

Birleşim ve levha değerleri şematik çizim üzerinde gösterilir.

Öngörüntü

Birleşimin öngörüntüsü yer alır. Yapılan seçim ve girilen değerler öngörüntü de eşzamanlı olarak takip edilebilir.

Çapraz Birleşim Sekmesi

Özellikler

Tip

Çapraz birleşim tipi seçilir.

Boyutlar

Levhanın boyutları değerler girilerek belirlenir. Girilecek değerler şematik çizimde gösterilmektedir.

Şematik çizim

Birleşim ve levha değerleri şematik çizim üzerinde gösterilir.

Öngörüntü

Birleşimin öngörüntüsü yer alır. Yapılan seçim ve girilen değerler öngörüntü de eşzamanlı olarak takip edilebilir.

Bulonlar Sekmesi

Özellikler

Yatay yerleşim

Bulonların yatay yerleşim uzaklık değeri girilir. Girilecek değerler şematik çizimde gösterilmektedir.

Grup 1

Bulonları kirişe ve diğer bulonlara uzaklık değerleri girilir. Girilecek değerler şematik çizimde gösterilmektedir.

Bulon özellikleri

Bulon özellikleri butonu tıklanarak Delik ve Bulon Paramatreleri diyaloğu açılır. Bulon özellikleri bu diyalogdan ayarlanır.

Şematik çizim

Birleşim ve bulon yerleşim değerleri şematik çizim üzerinde gösterilir.

Öngörüntü

Birleşimin öngörüntüsü yer alır. Yapılan seçim ve girilen değerler öngörüntü de eşzamanlı olarak takip edilebilir.

Kaynaklar Sekmesi

Özellikler

Kaynaklar

Birleşim yerlerine yapılacak kaynakların kalınlık, tip ve açı değerleri verilir. Şantiyede yapılıp yapılmayacağı bilgisi girilir.

Kaynak elektrodu

Tasarım girdilerinde kaynak elektrotlarının dayanımları tanımlanır. Kaynak birleşiminde yer alan ana eleman dayanımı, kaynak dayanımından daha az dayanıma sahip olması koşulu kontrol edilir.

Kaynak elektrodu oluşturmak için "Yeni Oluştur" tıkladıktan sonra açılan diyalogda "Ad" ve "Dayanım" bilgilerini verin.

Kaynak geometrisi program tarafından otomatik belirlenir. Birleşim özelliklerini kolayca belirlemek için bu özellikler değiştirilebilir. Geometri özellikleri endüstri standartlarına uygun ve AISC’ de belirtildiği formdadır.

Şematik çizim

Birleşim ve kaynak değerleri şematik çizim üzerinde gösterilir.

Öngörüntü

Birleşimin öngörüntüsü yer alır. Yapılan seçim ve girilen değerler öngörüntü de eşzamanlı olarak takip edilebilir.

Tasarım Girdileri Sekmesi

Tasarım girdilerinde levha malzemesi tanımlanır.

Gerekirse listeyi tıklayıp "yeni levha malzemesi" tanımlayın. Levha malzemesi oluşturmak için "Yeni Oluştur" tıkladıktan sonra açılan diyalogda "Malzeme tanımı" ve "Malzeme değerleri" bilgilerini verin.

Köşebent Sekmesi

Ana levha sekmesinde korniyer levha kullan seçeneği işaretlendiğinde Köşebent Sekmesi aktif hale gelir.

Özellikler

Levha geometrisi

Seçenek işaretlenirse köşebent değerler girilerek belirlenir. Girilecek değerler şematik çizimde gösterilmektedir.

Kesit kullan

Seçenek işaretlenerek hazır L profillerden biri köşebent olarak listeden seçilir. Kesit yükle butonu tıklanarak hazır kesit kütüphanesine ulaşarak Amerikan ve Avrupa hazır hadde kesitlerinin listesine ulaşılır ve listeden seçim yapılır.

Uzunluk

Köşebent uzunluk değeri girilir.

Şematik çizim

Birleşim ve levha değerleri şematik çizim üzerinde gösterilir.

Öngörüntü

Birleşimin öngörüntüsü yer alır. Yapılan seçim ve girilen değerler öngörüntü de eşzamanlı olarak takip edilebilir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.