Skip to main content
Skip table of contents

Çatı Detayı Oluşturma

Çatı detayları, çatı üzerinde girilen parametrelere göre otomatik çizilebilen 3 boyutlu elemanlardır.  Çizilen detaylar hem 3B görüntülerde hem de kesit/görünüşlerde dikkate alınır. Çatı detayları mevcut çatılar ve çatı yüzeylerine tanımlanır.


Sonraki Konu

Mertek

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.