Skip to main content
Skip table of contents

Kutu/Boru Profiller İçin Tepe Levhası Tanımlama

Kutu/Boru Profiller için Tepe Levhası komutu ile kutu/boru profiller için tepe levhası oluşturur.


Kutu/Boru Profiller İçin Tepe Levhası Komutunun Yeri

Ribbon menü Birleşim sekmesi Konstrüktif Birleşimler başlığı altından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

Hızlı Çizim Modu Açık

  • Çelik menüsünden Kutu/Boru Profiller İçin Tepe Levhası satırını tıklayın.

  • 3 Boyutlu perspektif görüntüden sıra ile birleştirmek istediğiniz elemanları tıklayın.

  • Birleşim oluşacaktır.

Hızlı Çizim Modu Kapalı

  • Çelik menüsünden Kutu/Boru Profiller İçin Tepe Levhası satırını tıklayın.

  • 3 Boyutlu perspektif görüntüden kolonu tıklayın.

  • Birleşim varsayılan ayarlarla oluşacaktır.

Kutu/Boru Profiller İçin Tepe Levhası Diyaloğunun Yeri

Birleşimi seçip farenin sağ tuşuna tıklayın. Açılan sağ tuş menüden Özellikler satırını tıklayın.

Kutu/Boru Profiller İçin Tepe Levhası Diyaloğu

Genel Ayarlar Sekmesi

image-20240520-120932.png

Özellikler

Tepe levhası

Tepe levhası değer girilerek belirlenir. Girilecek değerler şematik çizimde gösterilmektedir.

Şematik çizim

Birleşim ve levha değerleri şematik çizim üzerinde gösterilir.

Öngörüntü

Birleşimin öngörüntüsü yer alır. Yapılan seçim ve girilen değerler öngörüntü de eşzamanlı olarak takip edilebilir.

Kaynaklar Sekmesi

image-20240520-120950.png

Özellikler

Kaynaklar

Birleşim yerlerine yapılacak kaynakların kalınlık, tip ve açı değerleri verilir. Şantiyede yapılıp yapılmayacağı bilgisi girilir.

Kaynak elektrodu

Tasarım girdilerinde kaynak elektrotlarının dayanımları tanımlanır. Kaynak birleşiminde yer alan ana eleman dayanımı, kaynak dayanımından daha az dayanıma sahip olması koşulu kontrol edilir.

Kaynak elektrodu oluşturmak için "Yeni Oluştur" tıkladıktan sonra açılan diyalogda "Ad" ve "Dayanım" bilgilerini verin.

Kaynak geometrisi program tarafından otomatik belirlenir. Birleşim özelliklerini kolayca belirlemek için bu özellikler değiştirilebilir. Geometri özellikleri endüstri standartlarına uygun ve AISC’ de belirtildiği formdadır.

Şematik çizim

Birleşim ve kaynak değerleri şematik çizim üzerinde gösterilir.

Öngörüntü

Birleşimin öngörüntüsü yer alır. Yapılan seçim ve girilen değerler öngörüntü de eşzamanlı olarak takip edilebilir.

Tasarım Girdileri Sekmesi

image-20240520-121010.png

Tasarım girdilerinde birleşim elemanları malzemesi tanımlanır.

image-20240517-123843.png

Gerekirse listeyi tıklayıp "yeni birleşim elemanları malzemesi" tanımlayın. Birleşim elenaları malzemesi oluşturmak için "Yeni Oluştur" tıkladıktan sonra açılan diyalogda "Malzeme tanımı" ve "Malzeme değerleri" bilgilerini verin.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.