Skip to main content
Skip table of contents

Modal Analiz Durumu

Modal Analiz Durumlarında dinamik analiz için mod hesabı yöntemi (Eigen vektörleri, Ritz vektörleri), mod sayısı, yakınsama değeri, iterasyon sayısı ve dinamik serbestlik dereceleri bilgileri verilir. Ekdışmerkezlik etkisi için yapılan modal analiz durumları ve bodrumlu binalar için tanımlanan modal analiz durumları da bu bölümde belirtilir.

Herhangi bir sistemde analiz yapıldığında ideCAD otomatik olarak modal analiz için bir tane modal analiz durumu oluşturacaktır. Analiz ayarlarından “iki yükleme durumlu hesap yöntemi” seçeneği seçildiğinde bodrum içeren yapılar için 10 adet modal analiz tanımlanmaktadır. Bu modal analiz durumlarından 4 tanesi sırasıyla üst yapı için kütle merkezinin X ve Y yönlerinde +-%5 kaydırılması ile elde edilen modal analiz durumlarıdır (Modal E1, Modal E2, Modal E3, Modal E4). Diğer 4 tane modal analiz durumu bodrumlu yapının bodrum kat kütlelerinin göz önüne alınması ve kütle merkezinin X ve Y yönlerinde +-%5 kaydırılması ile elde edilen modal analiz durumlarıdır (Modal BE1, Modal BE2, Modal BE3, Modal BE4). Modal' üst yapı için ekdışmerkezlik etkisi olmadan tanımlanan modal analiz durumu ve Modal-B' bodrumlu yapının bodrum kat kütlelerinin göz önüne alınması ile ekdışmerkezlik etkisi olmadan tanımlanan modal analiz durumudur.

Detaylı Bilgi İçin: Ek Dışmerkezlik Etkisini Modelleme (4.5.10), Modal Hesap ile Üst bölüm ve Alt bölüm iç Kuvvetleri Hesabı (4.8.5)

Modal analiz durumları yapı ağacında Analiz klasörü altında gösterilir.

Bununla birlikte mühendis, gerekirse ekstra modal analiz durumunu Modal Analiz komutuyla tanımlayabilir.

Modal Analiz Komutunun Yeri

Ribbon menü Analiz ve Tasarım sekmesi Tanımla başlığı altından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Modal analiz ikonunu tıklayın.

  • Modal analiz diyaloğu açılacaktır.

  • Bu diyalogda bulunan bilgileri düzenleyerek yeni durumu oluşturun.

  • Modal analiz diyaloğuna yapı ağacı analiz bölümünde modal analiz satırına farenin sağ tuşuna tıklayarak da ulaşabilirsiniz.

Modal Analiz Diyaloğu

Özellikler

Durum adı

Bir tanım girin.

Mod hesabı yöntemi

Modal analizde kullanılacak hesap yöntemlerinden "Eigen vektörleri" veya "Ritz vektörleri" seçeneklerinden biri seçilebilir.

Hedeflenen mod sayısı

Modal analizde dikkate alınacak mod sayısını verin. ideCAD mod yeterlilik kontrolünü TDY'ne göre otomatik yapacaktır. Yeteriz durumda girilen sayı arttırılmalıdır.

Hedeflenen dinamik katılım oranı

Toplam bina kütlesinin minimum olarak hesaba katılacağı oran belirlenir. En büyük değeri 1'dir. Eğer kütle katılım oranı belirtilen değerin altında kalırsa raporlarda uyarı olarak gösterilir.

Yakınsama değeri

Modal analizde kullanılacak yakınsama değerini girin. Varsayılan değer uygundur.

İterasyon sayısı

Modal analizde kabul edilecek iterasyon sayısını verin. Varsayılan değer uygundur.

Dinamik serbestlik dereceleri

Gözönüne alınmayan serbestlik dereceleri isteğe göre iptal edilebilir.


Sonraki Konu

Tasarım Spektrumu

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.