Skip to main content
Skip table of contents

Yay Aks Çizimi

Yay aks komutuyla aks merkezi, yarıçapı, başlangıç ve bitiş noktaları belirtilerek projede yay akslar oluşturulur.

Yay Aks Komutunun Yeri

Mimari Programda

Ribbon menü Giriş sekmesi Aks başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Statik Programda

Ribbon menü Betonarme sekmesi Aks başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Aks Toolbarı

İkonlar

Aks

Tıklandığında fare imlecinin şekli değişir ve aks çizimine hazır hale gelir.

Yay aks

Tıklandığında fare imleci yay aks çizimine hazır hale gelir.

3 noktadan yay aks

Tıklandığında fare imleci 3 Noktadan Yay Aks çizimine hazır hale gelir.

Ofset kutucuğu

Yazılı değer (cm) kadar mesafede yeni bir aks çizilir.

Aks ofset

Bir akstan belli bir mesafede yeni aks ve akslar üretmek için kullanılır. Bu ikon tıklandığında, en son çizilen ya da seçili akstan, aks ofset kutucuğunda yazılı değer (cm) kadar mesafeye yeni bir aks çizilir.

Aks çizim tipini değiştir

Yatay, düşey ve serbest aks çizim modları arasında geçiş yapmak için kullanılır. Klavyeden Boşluk tuşu bu ikon yerine kullanılabilir.

Aks etiketi taşı

Aks adı ile dairesini bir yerden başka bir yere taşır. Geometrik anlamda birbirine yakın olup da iç içe geçen aks dairelerini düzenlemek için kullanılabilir.

Ayarlar

Tıklanırsa Aks Ayarları diyalogu açılır. Açılan diyalogda çizilecek aksların çeşitli özellikleri ayarlanabilir.

İşlem Adımları

  • Yay Aks komutunu tıklayın.

  • Çizim alanında bir noktaya tıklayın. Bu nokta çizeceğiniz aks yayının merkez noktası olacaktır.

  • Çizim alanında bir çember görüntüsü oluşacaktır.

  • Fareyi sürükleyerek yayın yarıçapına ve başlangıç noktasına karar verin.

  • Fareyi saat akrebinin tersi yönünde sürükleyin ve aksın biteceği nokta üzerine geldiğinizde sol tuşu tıklayın.

  • Yay aksınız çizilecektir.

İşlem adımı

Yay aksın merkezinin belirlenmesi

Öngörüntüsünün oluşması ve yarıçapına karar verilmesi

Farenin hareketine bağlı olarak yay aks öngörüntüsünün değişmesi

Bitiş noktasına karar verilmesi

Yay aksın oluşması


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.